Konkurss “Sõna ja tähendus”

Tiigrihüppe Sihtasutus koostöös Eesti Logopeedide Ühinguga kuulutab välja konkursi ?Sõna ja tähendus?, mille eesmärgiks on laiendada lasteaialaste ja erivajadustega põhikooli õpilaste keeleliste ning kognitiivsete oskuste arendamiseks mõeldud elektrooniliste õppematerjalide loomist.

Konkursist on oodatud osa võtma kõik, kes tunnevad valmisolekut luua elektroonilisi õppematerjale, mida õpilane saab kasutada kas tunnis või iseseisvalt õppides. Sobivad mitmesugused mängud, mis arendavad sõnavara, klassifitseerimisoskust, analüüsi- ja sünteesioskust (nagu näiteks ?leia ühine nimetus?, ?neljas liigne?, ?paaride leidmine?, ?doomino? ja teised). Samuti kõik, mis aitab kaasa erinevate grammatiliste kategooriate õppimisele, nagu näiteks välte- ja laadivaheldus, umbisikuline tegumood jne).

Konkursile võib esitada elektrooniliste õppematerjalide ideid või valmislahendusi. Tööde hindamine toimub kolmes vanusekategoorias: lasteaed, algkool ja põhikool.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 23. november 2007 kell 17. Konkursi tulemused avaldatakse 15. detsembril. Parimatele konkursitöödele on auhinnad välja pannud Tiigrihüppe Sihtasutus.
Täpsema info konkursi tingimuste kohta leiab kodulehelt www.tiigrihype.ee.

AVE LAURINGSON,
Tiigrihüppe Sihtasutuse
projektijuht

 

blog comments powered by Disqus