Konkursi “Õppeaasta Väärt Tegu” laureaadid Põltsamaalt

Konkurssi korraldas haridusministeerium teist aastat järjest, eesmärgiks koolide ja lasteaedade elu edendamiseks ja mitmekesistamiseks ette võetud uuenduslikud projektid ning tegevused. Põltsamaa lasteaiale Mari tõi tunnustuse lastele korraldatud looduslaager “Avastame suvise looduse rikkusi”, Põltsamaa Ühisgümnaasiumile aga metoodikakogumiku “Õpilane õppijana: võimalusi õpiedutuse vähendamiseks” koostamine. Ülejäänud kolm laureaati olid Paikuse Põhikool heategevusprojektiga “Mina aitasin 2006”, kus tegeldi kodutute loomade varjupaiga probleemidega, Tartu Hiie Kool kooliolümpiamängude korraldamisega ning Tartu kutsehariduskeskus tuutorite koolitusprojektiga “Karjääriteave noorelt noorele”.

Viis päeva kodukoha loodusele

Põltsamaa lasteaia Mari juhtkond ja pedagoogid otsustasid korraldada lasteaia kahele vanemale rühmale suvise viiepäevase looduslaagri. “Suvel küll planeeritud õppetegevust ei ole. Loodus on aga siis just rikkalikum, et lastele avastamis- ja leidmisrõõme pakkuda,” selgitas lasteaia juhataja Maarit Juhkam. Projektijuht oli lasteaia juhataja asetäitja õppealal Tiia Kaeramaa. Lastega tegelesid laagris kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Kolmekümnest 5-7-aastasest lapsest moodustati kaks vanusegruppi. Hommikuti koguneti lasteaia õuele, kust edasi loodusele lähemale siirduti. Õnneks sattusid laagriajaks ka ilusad ilmad ning kõik plaanitu sai teoks.

Esimene laagripäev möödus küll suuremalt jaolt lasteaia ümbruses. Sissejuhatuseks mängisid õpetajad lastele looduseteemalist lasteetendust, valmistati laagri lipp, mängiti liikumismänge ja õpiti telkide püstitamist. Järgmisel päeval mindi juba Elistvere loomapargi asukatega tutvuma, mille järel uuriti lähemalt segametsa, korjati taimi herbaariumi jaoks. Kolmandal laagripäeval tehti ühine jalgrattamatk Kamari järve äärde, kus tutvuti põhjalikumalt niidutaimedega. Neljas päev kulus jalgsimatkale Põltsamaa jõe ümbruses, uuriti jõekooslust, meisterdati tuulelohesid. Laagri viimane päev möödus Endla looduskaitsealal. Matkati giidi saatel ümber järve ning peeti piknikku.

Lõppkokkuvõttes olid rahul kõik asjaosalised ? lapsed, nende vanemad ja korraldajad. Korjatud taimedest koostatud herbaariumid meenutavad neid päevi veel praegugi. Järgmisel suvel plaanitakse looduslaagrit juba kahes vahetuses. Laagri korraldamiseks saadi 10 201 krooni Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Omafinantseeringu osa oli 5900 krooni, millest telliti lasteaia väliõppe tarvis õuetahvlid ning laste turvavestid.

Kogumik kolmekümnelt õpetajalt

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad otsustasid koostada üksteise jaoks oma kooli metoodikaraamatu. Kasutati ära möödunudaastast AMI kursust. Peamiseks eesmärgiks sai, kuidas õpetada nii, et õpilased õpetaja poolt pakutava omandaksid. Kogumikus on ka valik Põltsamaa Ühisgümnaasiumis kasutatavaid õppemeetodeid ning tunnikonspektid. Projekti sihtrühmaks on nii oma kooli õpetajad kui ka Põltsamaa piirkonna ja kogu Jõgevamaa koolide õpetajad. Koostajad on silmas pidanud eelkõige õppimise muutmist nauditavamaks ja tulemuslikumaks, iseseisva mõtlemise ja selle arengu toetamist ainetunnis jms.

Kogumiku koostamisest võttis osa kokku kolmkümmend õpetajat alates klassiõpetajatest keemia-, ajaloo-, bioloogia-, geograafia, keelte- ja matemaatikaõpetajateni. “Arvan, et huvitavam ja metoodiliselt vaheldusrikas tund aitab nii mõndagi puudulikku hinnet ja tunnikorra rikkumist vältida,” leiab kooli õppealajuhataja Tiia Mikson.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus