Komisjonil vahetus aseesimees

Neljapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil tuli volikogulastel valida sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile uus aseesimees ja ka uus komisjoni liige.

Põltsamaa vallavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Margo Miljand lausus, et vallavolikogust lahkus volikogu liige Elve Žukovitš, kes täitis lisaks vallavolikogu liikme kohustustele ka sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe ülesandeid. Seetõttu tuli vallavolikogul valida  seitsmeliikmelisele sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile uus aseesimees. Margo Miljand tegi vastava ettepaneku komisjoni  liikmele Valve Varikule, kes ka selleks nõusoleku andis.

Teisi kandidaate välja ei pakutud ning salajasel hääletamisel  osutus Varik valituks alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonile  oli saabunud kiri komisjoni liikmelt Ave Paluojalt, kes palus peatada oma volitused selles ametis üheks aastaks. Miljandi sõnul ei näe aga seadus ette võimalust komisjoni liikme volitusi ajutiselt peatada. Seetõttu tuli Ave Paluoja asemel valida komisjoni uus liige.

Ave Paluoja esindas komisjonis Lustivere piirkonda ja seetõttu oli samast piirkonnast andnud nõusoleku komisjoni töös osalemiseks Merike Mets.

Valve Variku asemele tuli komisjoni koosseisu kinnitada veel teinegi uus liige, kelleks sai Liia Aun Adavere piirkonnast. Põltsamaa vallavolikogu kinnitas alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni uuenenud koosseisus. Komisjoni esimees on Margo Miljand, aseesimees  Valve Varik ning liikmed Hille Uus, Milvi Jaanus, Liia Aun, Anne Veiram ja Merike Mets.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus