Komisjonidele valiti esimehed

Põltsamaa vallavolikogu kolmanda istungi päevakorda oli kavandatud ka vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste valimine. Põltsamaa vallavolikogu liikmed valisid esimehe seitsmele vallavolikogu juurde moodustatud komisjonile. Iga komisjoni esimehe kohale esitati kaks kandidaati. Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään (pildil) tegi volikogule ettepaneku, et komisjonide esimeeste valimisel teise tulemuse saanud kandidaadist saaks komisjoni ase-esimees. Sellega ka volikogu liikmed nõustusid. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimeheks valiti Jaak Kask 14 poolhäälega ja aseesimeheks Karro Külanurm kaheksa poolthäälega. Hariduskomisjoni esimeheks valiti Olev Teder 14 poolthäälega ja aseesimeheks Sigrid Saar kaheksa poolthäälega. Eelarvekomisjoni esimeheks sai Ulvi Punapart 14 poolthäälega ja aseesimeheks Toivo Tõnson kaheksa poolthäälega. Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks valiti Kalev Pikver 14 poolthäälega ja aseesimeheks Indrek Eensalu kaheksa poolthäälega. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Erkki Keldo 13 poolthäälega ja aseesimeheks Reet Alev üheksa poolthäälega. Maaelukomisjoni esimeheks valiti Jaan Aiaots 14 poolthäälega ja aseesimeheks Indrek Eensalu kaheksa poolthäälega. Sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Merle Mölder 14 poolthäälega ja aseesimeheks Evi Rohtla kaheksa poolthäälega. Komisjonide esimehed pakkusid omalt poolt välja komisjonide koosseisud, mille Põltsamaa vallavolikogu heaks kiitis.

Põltsamaa vallavolikogu 23 liikmest osales kolmandal istungil 22 liiget.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus