Komisjon jälgib ka koolidesse mööbli ostmist

Põltsamaa vallavolikogu istungil märkis vallavolikogu alatise haridus- ja noorsookomisjoni esimees Malle Tuur, et  komisjon on hoolega jälginud koolimööbli ostmist, sest ainult ühele  valla koolile seda muretsedes tuleb kaup kallim kui mitmele koolile korraga.

Komisjonis on läbi vaadatud ka koolide arengukavad ja põhimäärused. Arutatud on koolide remondiga seotud küsimusi ja sinna mööbli hankimist. Komisjoni eestvedamisel on valla koolides viidud läbi metoodikapäevad. Õpetajatele on korraldatud koolituspäevi, õpilasi on vahetatakse Soome sõprusvalla Vilppula kooliga.

Komisjoni eestvedamisel on korraldatud ka vallavanema vastuvõtte parimatele õppuritele ja sportlastele ning tähistatud pidulikult õpetajate päeva.  

Kõikidel komisjoni koosolekutel on sageli arutusel olnud ühed ja samad teemad. Arutatud nii  pedagoogide palgapoliitikat, töötasustamise aluseid kui valla koolide eelarvetega seonduvat ja tehtud selles osas ka eelarvekärpeid. Läbi on vaadatud pedagoogide ametikohad, kvalifikatsioon ning koolide ja lasteaedade personali koosseis. Samuti on komisjoni koosolekutel arutatud MTÜ-de rahataotlusi. Arutatud on ka lasteaia kohamaksude tõstmisega seotud probleeme, samuti õpilaste toitlustamisega seonduvat.

Lustivere ja Adavere kool on esitanud avalduse, kus on öeldud, et koolide juures tegutsevad lasteaiad vajavad tervishoiutöötajat, ent praegust majandusolukorda arvesse võttes leidis komisjon, et seda palvet ei saa praegu rahuldada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus