Komisjon asub hindama hajaasustuse programmi taotlusi

 

Augustis avaneb EAS-i vahendusel hajaasustuse programm, mille eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning samas aidata seal kaasa elanike arvu püsimisele.

Kõnealuses programmis osaleb ka Põltsamaa vald ning selleks kinnitas vallavolikogu viieliikmelise komisjoni, mille liikmed esitas vallavanem Toivo Tõnson.

Programmiga seotud küsimusi arutati viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil. Toivo Tõnsoni sõnul on hajaasustuse programmiga ette nähtud mitmete maapiirkonnas vajalike  tegevuste toetamine. Näiteks toetatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamist. Need tööd teeb kohalik omavalitsus. Vallavanem nentis, et selliste tööde puhul on sageli vaja kiiresti  ja operatiivselt sekkuda ning  seega peab ta mõistlikuks delegeerida hajaasustuse programmiga seotud tegevuste korraldamine vallavalitsusele. Vallavolikogu nõustus ettepanekuga.

 Projekti maksimaalne toetus on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Mitut majapidamist hõlmavate projektide puhul jagatakse saadud toetus nende vahel võrdselt.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 protsenti abikõlblikest kuludest. Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad programmis esitatud nõuetele. Hajaasustuse programm on suunatud kõigile Eesti valdadele ning seda rakendatakse aastatel 2013-2014.

Põltsamaa vallavolikogu moodustas oma otsusega komisjoni, mille liikmed hakkavad hindama hajaasustuse programmile esitatud taotlusi ning langetavad otsused.

 Toivo Tõnsoni ettepanekul moodustatakse viieliikmeline  komisjon, kuhu kuuluvad Põltsamaa vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik Ain Valu, maaelu ja finantsmajanduse konsulent Liia Lust, sotsiaalnõunik Anne Veiram, registripidaja Saima Miljand ja ehitusnõunik Margi Ein.

 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus