Kolmes omavalitsuses jäi mullu iive plusspoolele

2010. aastal jäi Jõgevamaal iive plusspoolele Puurmani ja Palamuse vallas ning Jõgeva linnas.

Maavalitsuse perekonnaseisuametniku-peaspetsialisti Viive Maasalu kinnitusel sündis Puurmani valda 18 uut ilmakodanikku, manalateele läks aga 12 vallakodanikku. Iive oli positiivne ka Jõgeva linnas – sündis 64 uut kodanikku, meie hulgast lahkus 55 jõgevlast. Üsna napilt jäi iive plusspoolele ka Palamuse vallas – vald said juurde 19 noort kodanikku, elanike hulgast lahkus jäädavalt 18 inimest.

Viive Maasalu sõnul on iibe positiivsus küll väike, kuid osades omavalitsustes siiski olemas.

Mullu lahkus meie hulgast jäädavalt 430 Jõgevamaa elanikku.


2010. aastal sündis Jõgeva maakonda 301 last, see on 45 võrra vähem kui 2009. aastal. Viies Jõgevamaa peres sündisid kaksikud – kolm paari tüdrukuid, üks paar poisse ja üks segapaar.

Jõgevamaal sõlmiti 2010. aastal 60 abielu, neist 50 Jõgeva maavalitsuses ja 10 Jõgevamaa vaimulike poolt. See on kolme võrra rohkem kui 2009. aastal. Samal ajavahemikul lahutati 22 abielu. Mullu lahutati 36 abielu.
Möödunud aastal suri maakonnas 430 inimest. Nimemuutmise avaldusi rahuldati 2010. aasta jooksul 11 korral.

Seisuga 2011. aasta 1. jaanuar oli Jõgevamaal elanikke 34 780, sealhulgas mehi 16 843 ja naisi 17 937. 

Sünnid ja surmad Jõgevamaa omavalitsustes 2010

Omavalitsus      Sündide arv       Surmade arv

Jõgeva linn        64                      55

Mustvee linn      9                       21

Põltsamaa linn   49                    55

Jõgeva vald        40                    61

Kasepää vald     9                      22

Pajusi vald         11                   18

Pala vald            6                     24

Palamuse vald   19                    18

Puurmani vald    18                    12

Põltsamaa vald  28                    41

Saare vald          9                    13

Tabivere vald      21                  43

Torma vald         18                  47

Allikas: Jõgeva maavalitsus

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus