Kolmekuune reis loova õppimise maale Lustivere koolis

Projekti kirjutasid Hasartmängumaksu Nõukogule kooli direktor Malle Tuur, õppealajuhataja Riina Paluoja ja huvijuht Mari-Liis Palu. Selle elluviimiseks eraldati 9050 krooni. Nii võidigi hakata kavandatud üritusi, võistlusi ja üritusi teoks tegema ehk organiseerima kolme ainekuu ettevõtmisi. Jaanuar ehk matemaatikakuu sai nimeks “Maagiline matemaatika”, veebruar ehk keeltekuu kannab nime “Keelte karussell” ja emakeelekuu märts möödub nime all “Ilus emakeel”.

Maagiline matemaatikakuu

Matemaatikakuu on möödas, kokkuvõtted tehtud ja auhinnad jagatud. Möödunud neljapäeval ilmus koolis ka matemaatikakuule pühendatud koolilehe eriväljaanne, kus õpetaja Anne Pern ja mõned õpilased jagasid oma muljeid ja mõtteid ning milles avaldati ka kõikide kuu jooksul korraldatud võistluste tulemused.

“Kui näed, et laste silmad säravad ja nad tahavad osa võtta, siis tasub korraldada ja teha,” leidis möödunud kuule tagasi vaadates õppealajuhataja Riina Paluoja. Nagu selgub, oli asju, milles innukalt osaleti, päris palju ning mõnelegi, kes matemaatikast seni õieti midagi erilist ei arvanud, muutus see aine tunduvalt lähedasemaks.

Alustati õppematerjalide valmistamisega kõikides klassides matemaatikaõpetaja Anne Perni ja algklasside klassijuhatajate Ene Vahti, Marika Jürgensoni, Lea Lintsi ning Riina Paluoja juhendamisel. Nädala jooksul valmisid tehte-, korrutamis- ja jagamiskaardid, matemaatilised puzzled jne. Üks nädal möödus peastarvutamisvõistlustega, mis mõnelegi, kes seni rohkem taskuarvutit kasutanud, tundus üllatavalt raskena. Kuu keskel peeti olümpiaad, milles osalesid kõik algklassiõpilased ja vanematest klassidest vabatahtlikud. Heameelt tegi õpetajatele, et viimaste seas oli võistelda soovijaid koguni rohkem, kui ruum mahutas.

Kauaks jääb koolipere suurtele ja väikestele kindlasti meelde 19. jaanuar, mil kooli külastas Tallinna 21. Keskkooli särav ja rõõmsameelne matemaatikaõpetaja Tiina Koit, kes andis ühe tunni alates kolmandast kõikidele klassidele ja kellega koos prooviti kokku panna igasuguseid huvitavaid kujundeid. Samal päeval oli koolimajas ka matemaatiline maastikumäng.

Suurt huvi tunti matemaatiliste ristsõnade ehk sudokude lahendamise vastu, millega huvijuhi Mari-Liis Palu ärgitusel on koolis sellel õppeaastal tegelema hakatud. Enne võistlemist said soovijad piisavalt ka huviruumis harjutada.

Kokkuvõtteid matemaatikakuust ja võistlemistest tehti 25. jaanuaril ning parimad said ka autasud, mis olid matemaatikale kohased: sirklid, taskuarvutid, joonlauakomplektid, raamat “Matemaatika koduõpetaja” jne.

Parimad selgitati neljas vanusegrupis eraldi, arvestades kõiki alasid. Noorimatest I – III klassis olid parimad Romet Martjan, Anna-Liisa Skeber ja Laura Mugu, IV – V klassis Kenno Annuk, Sandra Jürgenson ja Käti Sügav, VI – VII klassis Jane Jürgenson, Ander Jaaguman, Anne Limberg, VII – IX klassis Ragnar Pääslane, Airika Andruse, Erkki Keldo. Eeloleval laupäeval saadetakse aga kooli matemaatikaolümpiaadi maakonnavoorus esindama Kenno Annuk, Sirelin Strantsov, Egert Virkunen, Jane Jürgenson, Kauri Allvee ja Ragnar Pääslane.

Lõpuks selgub Lustnupp 2007

Praegu on käsil keeltekuu ning tegevust on alustanud õppevahendite valmistamise töökojad. Õpetajate juhendamisel valmistatakse õppemänge ja -vahendeid, mis aitavad õppimist loovamaks ja huvitavamaks teha. Keeltekuu kulminatsiooniks peaks kujunema keelteõhtu 16. veebruaril. Siis on kooli oodata erinevaid keeli oskavaid inimesi. Külla on tulemas taani ja inglise keele valdaja Jens Christjansen, kooli vilistlane Miret Tuur, kes on samuti taani ja inglise keele oskaja, hispaania keelt valdav Aino Arro jt. Vanemate klasside õpilased koostavad referaate Taanist, Inglismaast, Hispaaniast, Saksamaast ja Venemaast jne. Kuu lõpus tehakse kokkuvõtteid ja autasustatakse parimaid.

Emakeelekuu märts tõotab tuua kohtumisi kirjanikega, ekskursiooni Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi, viktoriine, võistlemisi, lühinäidendite lavastamisi, väitluse, omaloominguliste mõistatuste päeva. Valmib õpilasleht “Koolihuumorit ja nuputamist”, selgitatakse välja kooli parim humorist ja kavas on veel palju muudki huvitavat ning mõnusat.

Pärast märtsikuud selgitatakse VII – IX klassi õpilastest välja Lustnupp 2007 ehk see tublimast tublim kõigi kolme ainekuu kokkuvõttes.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus