Kolme maakonna ametikoolid sõlmivad koostöölepingu

Põltsamaa Ametikooli direktori Viive Kibena sõnul on Kesk-Eesti maavanemad ja kutseõppeasutuste juhid seisukohal, et ametikoolid peavad üksteise suhtes olema mitte konkurendid, vaid koostööpartnerid. “Kutsehariduspoliitika peab olema ennekõike õpilasekeskne. Ühiselt tuleks tegutseda selleks, et noortel oleks huvi ja motiivi õppida ning hiljem võimalust oma teadmiste ja oskustega konkureerida tööjõuturul. Kutsehariduse kättesaadavuse parandamine on minu arvates suurepärane näide regionaalpoliitika reaalsest ellurakendamisest.”

Viive Kibena märkis, et Jõgevamaa, Raplamaa ja Järvamaa kutseõppeaasutused sõlmivad lähiajal koostöö arendamiseks kokkuleppe, millele kirjutavad alla ka nende maakondade maavanemad. Lepingus määratakse kindlaks, missugust tegevusvaldkonda hakkab üks või teine ametikool vastastikuse koostöö raames koordineerima. “On mõeldav, et ühte ametikooli tulevad praktikale õpilased mitmelt poolt. Näiteks Põltsamaa Ametikool saab tänu õppelaborite olemasolule pakkuda häid võimalusi ehitusalaste oskuste õppimiseks.”

Mõttevahetusel Põltsamaal osalesid ka Viljandimaa kutseõppeasutuste juhid, kes suhtuvad samuti positiivselt ametikoolide vahelisse koostöösse.

Kesk-Eesti kutseõppeasutuste vahelise koostöövõrgustiku tekkimist tervitas mõttevahetusel peetud ettekandes ka Jõgeva maavanem Aivar Kokk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus