Kolm päeva veel

Veel mõned päevad ja aastat 2002 enam ei ole. Pärast 31. detsembri südaööd kuulub juba iga sekund, minut ja tund järgmisele, 2003. aastale. Tegelikult läheb ju elu edasi tavalisel moel, vaid ajaarvamine ja tähistus on teisenenud. Seepärast saab aasta viimase päeva südaööst justkui omamoodi piiritulp vana ja uue vahele. Mis olnud, jääb sinnapoole piiri, mis tuleb, peab olema parem. Seepärast soovimegi aina head uut aastat. Ikka lootuses, et uus toob kaasa ka selle, mida juba mööduvalt sai loodetud. Plaanid on paika pandud ja inventuurid ootavad tegemist firmades, ettevõtetes ja asutustes, aga ka igaühes meist.

Kui mööduvale aastale tagasi vaadata, siis jättis ta maha üksjagu pöördelist, eriti silmas pidades Eesti jaoks erilisi otsuseid Euroopa Liidus ja NATOs. Sellest tulenev mõjutab otseselt ja kaudselt elu Eesti igas paigas. Ei vasta ju uue liidu esitatud tingimustele, nõuetele, eeskirjadele naljalt ükski toitlustus ega tööstusettevõte. Vastavusse viimisele ja kõigest sellest tulenevale kuulus mööduvast aastast päris suur osa.

Jõgevamaale jäävad aastast 2002 veel mitmed sündmused, mis suuremal või väiksemal määral mõjutasid meid kõiki. Ümberkorralduste ja reorganiseerimiste tõttu Jõgeva haiglas muutus arstiabi saamine keerulisemaks ja sünnitajatel tuleb minna Tartusse. Jõgevamaa Päästeteenistuse häirekeskus ühendati Lõuna-Eesti regionaalse häirekeskusega, mis asub Elvas ja teenindab mitut maakonda. Tegevuse lõpetas ka Jõgeva Teedevalitsus, muutudes Tartu Teedevalitsuse Jõgeva osakonnaks. Mõneti teistlaadi sündmustest võiks nimetada vahest Kalevipoja muuseumi avamist Saarel, Säästumarketi avamist ja kauplemistingimuste avardumist Jõgeval Kesk-Eesti Ärikeskuses, rahvamajade renoveerimist Kasepääl ja Palamusel jne. Mööduval aastal sai 90-aastaseks Oskar Lutsu “Kevade”, mida ka selle tegevuspaigas Palamusel tähistati. Puurmani vallas Pööra külas paigutati mälestuskivi Eesti esimesele kindralile ja riigitegelasele Aleksander Tõnissonile, tähistati 50 aasta möödumist Põltsamaa kiriku taaspühitsemisest, Jõgevamaa sai uue politseiprefekti Raivo Palu. Nimetamata ei saa jätta valimisterallit, mis käivitus pärast pööraselt sooja suve. Valimiste kokkuvõtted tõid aga endaga mõndagi ootamatut valitsejate ridades. Kinodesse ilmus palju kõmu tekitanud film “Nimed marmortahvlil”, milles märkimisväärseid osatäitmisi ka Jõgevamaalt pärit noortel näitlejatel Hele Kõrel, Alo Kõrvel ja Anti Reinthalil jne.

Praegu soovitakse veel üksteisele head vana aasta lõppu. Midagi erakordselt ja pöördumatut ilmselt praeguse aasta allesjäänud päevad endaga ei too ja kõik lootused jäävad uuele. Toogu see endaga eelkõige inimlikku soojust, sest sellest ei saa ilmaski küllalt, pigem kipub seda suurte asjaajamiste vahel aina vähemaks jäävat.

28. detsember 2002. a

blog comments powered by Disqus