Kolm aastat koostööd

Sel õppeaastal on toimunud kaks projektikoosolekut, neist esimene Saksamaal ning teine Soomes. Mõlemal korral osales Jõgeva Ühisgümnaasiumist neli õpilast ja kaks õpetajat. Saksamaal Landsbergis käisid Marja-Liisa Roos, Liina Sobak, Robert Taul ja Mikk Simmulmann ning Soomes Valkealas Marta Makarevit?, Liina Sobak, Jaanus Kibal ja Sergei Sei. Õpetajatest osalesid töökoosolekutel Urve Sakarias ja Silja Võsaste.

Kolm sisukat päeva Valkealas

9.-11. maini olid projektis osalevate koolide esindused koos Valkealas. Meie kool oli, nagu öeldud, esindatud nelja õpilasega, Landsbergi kool seitsme õpilasega, võõrustajate poolelt oli osalejaid rohkem.

Esimesel päeval jõuti vaid omavahel põgusalt tutvuda, siis suunduti kodudesse reisiväsimust välja puhkama. Teine päev oli sisustatud sportliku tegevusega. Juba varahommikul sõideti Valkeala looduskaitsealale, kus üks osa seltskonnast läks matkarajale, teine venega järvele. Mõlemal rühmal oli ühine sihtpunkt, kuhu jõudes kinnitati keha ning seejärel vahetasid rühmad kohti: kes enne mööda matkarada rändas, läks aerutama ning vastupidi. Matk oli füüsiliselt kurnav, kuid samas emotsiooniderohke, sest paljudele oli sellise paadiga sõudmine esmakordne kogemus. Tagasiteel oldi nii lõbusas tujus, et löödi lausa laul lahti. Sama päeva õhtul mindi bowlingut mängima.

Kolmanda päeva hommikul toimus Valkeala Gümnaasiumis Comeniuse projekti viimane koosolek, kus iga maa esindus esines lühikese etteastega. Eestlased esitasid videotutvustuse Jõgeva Ühisgümnaasiumis kevadel toimunud kunstipäevast, mille olid kokku pannud Jaanus Kibal ja Sergei Sei.

Pärast seda oli võimalus jälgida kohaliku kooli teatritundi, kus esitati kodutööna ette valmistatud lühikesi näitemänge. Kuigi keelebarjäär sisu mõistmist segas, olid etteasted siiski huvitavad.  Tutvustati ka Valkeala spordikeskust, kus sai trampliinilt vatiinitükkidega täidetud “basseini” hüpata, mis pakkus noortele suurt lõbu.

Järgmine projekt terviseteemaline

Enne ärasõitu pakuti kõigile torti. Hüvastijätuaeg kujunes väga emotsionaalseks, sest vaatamata sellele, et kohtumisaeg oli lühike, oli jõutud headeks sõpradeks saada.

Noortele andis projektis osalemine väga palju uusi kogemusi. Kuna seltskond oli pärit kolmest eri riigist, siis said õpilased oma inglise keele oskuse proovile panna ning natuke õppida ka teisi keeli, millega tavaelus kokku ei puututa. Saadi teada huvitavaid fakte teiste maade kultuurist ning noorte igapäevaelust.

Comeniuse projekt sai küll läbi, kuid osavõtjad jätkavad suhtlemist ka edaspidi, seda põhiliselt Interneti teel. Projektis osalemine oli meeldiv vaheldus koolielu rutiinile.

Kolme kooli koostöö jätkub 2008. aastal terviseteemalise Comeniuse projektiga.

LIINA SOBAK ja MARTA MAKAREVIT?,
Jõgeva Ühisgümnaasiumi 11b klassi õpilased

blog comments powered by Disqus