Kolm aastat kolme minutiga

Mida olulist jõudsime kolme aastaga?

Volikogu esimese tööaasta olulisim töö oli Pala valla arengukava aastateks 2003-2010 koostamine ja selle vastuvõtmine 26. septembril 2003. Samal istungil langetati veel kaks tähtsat otsust: algatati Pala valla üldplaneering ja otsustati Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeks astumine.

Teisel aastal said lahenduse mitmed pikka aega päevakorral püsinud probleemid. Kõige kauem oodati Palal joogivee kvaliteedi paranemist. Valla ja KIK-i koostöös rekonstrueeriti Pala pumbajaam ja tänu uuele filtrile on siin nüüd puhtam joogivesi.

Enam kui 10 aasta eest tehtud volikogu otsus lasteaia ja kooli liitmisest vaadati uuesti üle. Kooli ja lasteaia senine kooseksisteerimine, mis varem oli seadusega vastuolus ja mida kooli juhtkond varjas isegi paljude koolitöötajate eest, on lõpuks seadusliku lahenduse leidnud. Täna on meil Anna Haava nimeline Pala Kool.

Käesolev aasta. Üldplaneeringu tegemisega oleme eelkõige tänu Marika Pärna visale tööle jõudnud lõpusirgele ja järgmisel aastal planeering ka kehtestatakse.

Kõigil aastatel oleme suutnud investeerida ja oluliselt paremaks muuta lasteaiahoonet ja koolimaja, vähem on jätkunud vahendeid kultuurile ja teistele valdkondadele. Oleme asfalteerinud lasteaia- ja koolitee, lõpetamist ootab kultuurimaja ümbrus.

Valla leht on arenenud. Alustasime mustvalgena, proovisime koos Alatskiviga ühist lehte teha ja nüüd oleme jõudnud värvilise, ajaleheliku ja sisuka Pala Teatajani. Suur osa lehe arendamisel on olnud Andres Looranna kanda.

Võib öelda, et kui vallal pole kodulehekülge, siis seda valda pole olemas. Vallasekretär Maire Kasvandik on teinud ära suure töö, et meie koduleht on sisukas, kaunis ja et sealt leiab alati värsket ja õiget teavet valla kohta. Ilusamaks on muutunud ka Pala Kooli kodulehekülg.

Väga oluline ja edukas on olnud Aktiviseerimiskeskuse tegelemine töötutega. Tänusõnu väärivad nii korraldajad kui töötud, tänu kellele on vald puhtam ja mõnedki seni tegemata asjad saanud tehtud.

Valla spordiellu tõi Virge Otsa tööleasumine kaasa olulise elavnemise. Pala vald on taas aktiivselt ja edukalt osalemas maakonna spordielus, Peipsi mängudel ja mujal.

Pala valla külaliikumine on aktiivne. Paljude inimeste ühise tööna on täna lisaks Palale internetiühendus teisteski keskustes.

Mis jäi tegemata? Millega ei saa rahule jääda?

Tänaseni puudub selgus SA Peipsiveere Hooldusravikeskus arengus. Vana maja ei vasta enam tänapäeva nõuetele, 2008. aastal hooldusravi litsents lõpeb. Elanikkond aga vananeb, hooldusravi järele on tõsine vajadus, olulised on ka teenuse soodne hind ja kodulähedus.

Lahendamata jäi Ranna rahvamaja küsimus: maja kaasomaniku majandusühistuga ei jõutud hinnas kokkuleppele, maja vajab aga hädasti remonti ja uut elu.

Koostöö Alatskivi vallaga muusikakooli Pala osakonna tööshoidmisel ebaõnnestus. Ehk saab nüüd teoks varem vastuvõtmatuna tundunud mõte muusika süvaõppeklasside avamisest.

Kahju, et oodatud teeremont ja tänavavalgustuse rajamine Palal on venima jäänud. Loodame, et teedevalitsus plaanitu ikka ellu viib.

Veel. Teenusepakkujad ei suuda täna tagada internetiühenduse head kvaliteeti, ei saanud remontida valla teid, raha piisas ainult minimaalseks hoolduseks. Ka 18-korteriline elamu Palal jäi renoveerimata, ühine küttesüsteem lasteaiaga ehitamata.  

Täname kõiki, kel on jätkunud aega ja tahet selleks, et Pala valda paremaks teha.

RAIVO VADI, Pala vallavolikogu esimees
KALEV KURS, Pala vallavanem

blog comments powered by Disqus