Kolm aastat ajaloohõngulises ja kultuurilooliselt kuulsas Puurmani vallas

Puurmanile on toonud üle-eestilist kuulsust mõisa peahoone, mis on ka koolimajaks gümnaasiumile. Ajaloo ja hariduslooga seotud maja peavad armsaks ka omakandi inimesed. Peagi läbi saava valimisperioodi olulisemaks kordaminekus vallas ongi mõisahoone restaureerimistööd. Praeguseks on lõppenud keldrikorruse renoveerimistööd maksumusega 4,5 miljonit krooni.

Tööd jätkuvad teisel korrusel. Hoone saab sundventilatsiooni. Kokku on mõisa ja koolimaja uuendamiseks planeeritud 4,3 miljonit krooni. Käivitatud on ka Puurmani mõisahoone, koolimaja hoonete ja pargi renoveerimise eelprojekt, mida struktuurfondide ettevalmistamise fondist on rahastatud 258 750 krooniga. Sellele lisandub vallapoolne omaosalus 86 250 krooni, mis teeb projekti kogumaksumuseks 345 000 krooni.

Kui 2005. aasta lisaeelarvest eraldatakse 500 000 krooni, on lähiaastal lossikompleksi välja arendamiseks kulutatud ligi 10 miljonit krooni.

Tasakaalustatud areng

Et gümnaasium asub mõisa peahoones, on see raha ennekõike investeering haridusele, toetus valdkonna heaks, mida Puurmani omavalitsus on pidanud prioriteediks. Puurmani Gümnaasium on saanud ka valgustuse ja ventilatsiooni tööõpetuse klassi. Remonditud on tee, mida mööda lapsed kooli tulevad.

Puurmani lasteaia peahoonesse on paigaldatud ühte rühmaruumi põrandad ja põrandaküte (tööde maksumus 119 520 krooni). Rajatud on ka uus kõnnitee ja vihmaveesüsteemid, remonti on tehtud katlamajas. Meie vald koosneb aga Puurmani, Saduküla ja Pikknurme piirkonnast. Tasakaalustatud arengu huvides peavad esmaolulised teenused kõikide regioonide inimestele kättesaadavad olema. Üks Puurmani lasteaiarühmadest töötab Sadukülas. Ruumi, mis on Saduküla väikeste poiste ja tüdrukute päralt, remonditi 338 315 krooni eest.

Saduküla piirkonna elanikele sai osaks ka tõsine mure, kui Jõgeva Majandusühistu sulges kohaliku kaupluse. Elanikud pidid hakkama sõitma poodi Siimustisse, Puurmani või Jõgevale. Keerulisele probleemile leiti aga lahendused. Vald ostis Jõgeva Majandusühistult kauplusehoone, kus osaühing Windmaker taas poe avab.

Saduküla ja Puurmani on saanud parema tänavalgustuse. Kui ehitatakse kõnnitee, mis viib Puurmani bussijaamast lasteaiani, saab asula ka uue välisvalgustuse ja laheneb aastatepikkune ohutusprobleem.

Puurmani valla arhitektuuri- ja kultuuriväärtuseks on Kursi kirik, kus praegu kestavad restaureerimistööd. Uuendatakse kiriku käärkamber ja väikesed tornid. Pastor Sulev Sova ja pastoraadi perenaise Alikee Kubi eestvedamisel on Kursist saanud mitmete kultuuriürituste toimumispaik.

Uus ristmik

Puurmani igapäevaelule avaldab mõju geograafiline asend Tallinna-Tartu- Luhamaa maantee läheduses. Valla suurimaks ehitusalaseks ettevõtmiseks ongi Puurmani Jüriküla ristmiku projekt, mis tagab Puurmani asulale ja selle ümbrusele ohutu liikluse ning võimaldab ehitada asulale teise jalakäijate-ratturite tee ristmikust bussijaamani.

Teiseks suurprojektiks on Võhandu ja Emajõe valgala vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise projekt, mille kogumaksumuseks on 33 miljonit krooni. Puurmani vald on projekti ellu viiva aktsiaseltsi Emajõe Veevärk aktsionär.

Tänaseks on vald emiteerinud aktsiaid rohkem kui miljoni krooni ulatuses. Käivitunud on projekteerimise eeltööd ja jääb loota, et lähitulevikus on Puurmani ja Pikknurme ümbruses nüüdisaegne vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Puurmani vallavolikogu esimees Peeter Kallasmaa.

blog comments powered by Disqus