Kolkjas avati Peipsimaa Külastuskeskus

Eile avati Peipsiääre vallas Kolkjas Peipsimaa Külastuskeskus, kus tutvustatakse peamiselt vanausulistele iseloomulikku käsitööd ja õpetatakse soovijatele ka käsitööoskusi.

 

Külastuskeskus rajati MTÜ Piiri Peal ja selle eestvedaja Aime Güssoni initsiatiivil. „Külastuskeskuse loomisega tekkisid märksa avaramad võimalused siinse rahvakultuuri tutvustamiseks, loodetavasti saavad mitmed paikkonna inimesed siin ka tööd,” ütles Peipsiääre vallavolikogu esimees Maria Dudkina.

Jõgevamaa omavalitsusjuhtidest osalesid külastuskeskuse avamisel ja sellele eelnenud seminaril  Mustvee linnapea Urmas Laur, Saare vallavanem Jüri Morozov ja Kasepää vallavanem Jüri Vooder.

Peipsi äärse piirkonna ja vanausuliste kultuuri ainulaadsust ja paikkonna head tahet seda tutvustada tõstis esile ka regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.

Ajalehe Peipsirannik toimetaja ja vanausuliste kogukonna esindaja Fjodor Maspanov avaldas tunnustust MTÜle Piiri Peal, mille liikmed annavad tõsise panuse selle rahvakillu kultuuritraditsioonide hoidmiseks.

Projekti „Töötubade loomine — Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamise I etapp”  finantseerisid ja toetasid Norra riik, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tartumaa Arendusselts, siseministeerium, Peipsiääre ja Kasepää vallavalitsus.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus