Kolga-Jaani vallal läbirääkimisteks oma tingimus

Möödunud aasta detsembrikuus saatis Põltsamaa vald oma piirinaabritest valdadele välja ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi. Praeguseks on kõik piirinaabrid otsuse Põltsamaa valla ettepaneku kohta langetanud. Kui Järvamaa koosseisu kuuluv Koigi vald andis teada, et ei alusta Põltsamaa vallaga läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle, siis ülejäänud Põltsamaa valla viis piirinaabrit nõustusid läbirääkimiste alustamisega. Kolga-Jaani vallavolikogu moodustas 18. jaanuaril peetud vallavolikogu istungil haldusterritoriaalse korralduse muutmise teemaga tegelemiseks ajutise komisjoni. Samal Kolga-Jaani vallavolikogu istungil otsustati, et Kolga-Jaani vald osaleb läbi Viljandimaa omavalitsuste Liidu kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessi algatamisel. Paralleelselt osaletakse ka läbirääkimistel Põltsamaa valla ja Põltsamaa linnaga tingimusel, et võimalik moodustuv ühisvald jääb Viljandimaa koosseisu. Samuti ollakse valmis pidama läbirääkimisi haldusterritoriaalse reformi teemal erinevate omavalitsuste esindajatega, et saavutada Viljandimaa arengupotentsiaali jaoks parim tulemus.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus