Kokkulepe tõstab alampalga 3000 kroonile

Uueks tunnipalga alammääraks kehtestatakse 17 krooni ja 80 senti, teatas EAKL. Kollektiivlepingu seadusest tulenevalt on üleriigiline alampalk kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele töötajatele ning tööandjatele töölepingu seaduse tähenduses. «See on tubli tulemus, sest vahetasime lahti järgmise, kolmega algava tuhande,» ütles EAKL-i esimees Harri Taliga. «Märkimisväärne on seegi, et juba neljandat korda kehtestatakse alampalk Eestis laiendatud kollektiivlepinguga.» Uudne oli tänavustel läbirääkimistel see, et ametiühingud ja tööandjad ei piirdunud üksnes alampalga teemaga. Pooled pidid vajalikuks teha koostööd ka näiteks kutsehariduse riikliku koolitustellimuse ja rahastamise suurendamisel. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus