Kõikide rahvamajade juhatajad ühinevad!?

19. aprillil saavad Rae Kultuurikeskuses Harjumaal kokku rahvamajade, kultuurimajade juhatajad üle Eesti, et rääkida iseenda nimel ja iseenda eest.

Rahvamaja juhataja on võtmeisik kohalikus kultuurikorralduses. Tema teadmistest ja kaasarääkimise oskustest oleneb kohalike inimeste elukvaliteet ? osalemisvõimalused kultuuriprotsessis nii looja kui tarbijana.

Üleminek ühetasandilisele omavalitsusele ja sellega seoses toimunud muudatused rahvamajade töö korraldamisel on seadnud rahvamaja juhataja rolli, kus tal on tekkinud identiteedikriis. Kui muuseumidel, raamatukogudel on töökorraldus seadustatud, siis rahvamajade osas see puudub.

Suurkogunemisel saavad sõna erinevate rahvamajade juhatajad üle Eesti, kes tutvustavad oma tööd. Samuti räägitakse kultuuriministeeriumi, maavalitsuse ja linna/valla poolsetest ootustest rahvamaja tööle.

Suurkogunemine on ellu kutsutud selleks, et ühineda ja moodustada survegrupp, kes oleks partner nii riigile kui kohalikele omavalitsustele kultuuritöö korraldamise seadustamiseks kohaliku omavalitsuse tasandil ning aitaks kaasa kindlustunde loomisele kohapeal.

Suurkogunemisel osalevad ka kultuuriminister Raivo Palmaru ja Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm.

Suurkogunemine toimub kolmapäeval, 19. aprillil Rae Kultuurikeskuses Harjumaal.

Sõnavõtud algavad kell 11.00 Suurkogunemise kokkukutsujaks on Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse rahvamajade juhatajate kursus.

Liina Eenmaa,
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

blog comments powered by Disqus