Kõigile, kes on töötanud või töötavad ajakirjanduses

Tänaseks on Tartu Ülikooli kirjastuses välja antud kogumik ?Meie jäljed jäävad: Eesti ajakirjanike elulood I?, mis sisaldab 30 elu- ja ametilugu. Kogutud käsikirju säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolise Arhiivi elulugude kogus, olles osaks Eesti rahva ja kultuuri ajaloost. Järgmise kogumiku käsikirjade tähtaeg kukub 1. veebruaril 2005.

Ajakirjanike elulugude kogumine on küll kavatsuslikult erialakeskne, kuid iga kirjutaja võib valida oma viisi ja vaatepunkti, jutustamaks oma saatusest ja selle kujundajatest. Ootame kirjapanekuid kõigilt, kes tunnevad end praegu ajakirjanikuna või on seda kunagi enne tundnud. Teie valdate loovat sõna kõige paremini. Teil on vabadus nii sisus kui vormis. Kogumiku tarbeks sobib pakkuda ka 2-3 fotot mõnest ajakirjanduslikust töösituatsioonist, kus ise pildile olete jäädvustatud.

Kirjapandud eluloo raamatus avaldamiseks sobiv pikkus on 20-25 lehekülge. Käsikiri võib muidugi olla pikem, sel puhul astume autoriga raamatu toimetamisel ühendusse lühema versiooni tegemiseks. Teil on võimalus kirjutada ka tulevastele põlvedele, kui soovite oma lugu veel mitte avaldada.

Ootame teie elulugusid 1. veebruarini 2005
e-posti aadressil anu.pallas@ut.ee
või postiaadressil
?Elulood?
Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond
Tartu Ülikool
Ülikooli 18-132
Tartu 50090

Küsimuste korral soovitame ühendust võtta Anu Pallasega ülaltoodud e-posti või postiaadressil, tel 7375 189; Maarja Lõhmusega ülaltoodud postiaadressil või e-posti kaudu maarja.lohmus@ut.ee, tel 7375 190. Nende kolleegide kaudu võite soovi korral paluda ka abiks intervjueerija, kui teil endal on eluloo kirjapanek mingil põhjusel raske.

blog comments powered by Disqus