Kõigil on kõigega seos!

Ometi on ta andnud meile võime oma vaimsus ise üles ehitada ja vähemal määral korraldada ka keha. Täiskasvanuna mõjutab Looja poolt antu ja iseenese poolt kogutu sihikindlalt meie elu. Ei, see pole saatus! Need on väärtushinnangud ? meie väikese isikliku maailma seosed kõiksusega.

Väärtushinnangud arenevad koos meiega

See kõikvõimas instrument lubab ja keelab elus kõik. Väärtushinnangud pole dogmad, nad arenevad koos meiega, kuid nad ei muuda kunagi suunda, kui miski meid vaimselt ei murra.

Nii pole näiteks parteist parteisse jooksmine, teadlik vale ja eneseimetlus asjad iseeneses, vaid määratakse väärtushinnangutes. Väärtushinnangute põhipostulaat ühiskonna moraali toena on isiklik au ja häbi.

Vana soti legend räägib, et mehe au asub väljaspool tema keha. Meest võib mõnitada, piinata ja tappa, kuid tema au ja väärikus jäävad kättesaamatuks. Neid saab murda ainult mees ise.

Kahjuks on väärtushinnangud lihtsalt väljalülitatavad. Tuntumad ?lülitid? on alkohol, narkootikumid ja muud mõnuained. Aga ka noorkapitalismi hundimoraal.

Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud Härjale

Kuidas hinnata eelöeldu põhjal riigikogulaste tänast tõsist tööd presidendi poolt tagasilükatud seaduse taas jaluleaitamisega, kus rahvaasemikud tõestavad iseendile, et neil on igati paslik ja seisusekohane istuda korraga kahel või enamal ametitoolil ? Riigikogus, omavalitsuse volikogus ja mõnes magusas riigiettevõtte nõukogus?

Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale! Tööinspektsioon, kus te olete? Riigikogulane tapab end tööga ära! Lihtinimesele on lubatud ainult 1,4 normaalkoormust.

Jääb vaid oodata, kuni mõni hakkajam vald oskab riigikogulasi volikogusse kokku osta.

Mis selle kala peaga oli?

MAIE NISU,
Alatskivi vallavanem

blog comments powered by Disqus