Kõige suurem tänu on noorte huvi ja osalemine

Jõgevamaa tunnustatud kodutütarde noortejuhtide jaoks on vabatahtlik tegevus oma põhitöö kõrvalt elu kutse ning noorte huvi ja osalemine on nende jaoks kõige suurem tänu.


Kodutütarde 84. aastapäeval tunnustati viit Jõgevamaa noortejuhti ja üht toetajat – Palamuselt Katrin Lossi, Kamarist Vaike Niklust, Tormast Heli Keivi, Laiuselt Leina Kreeki ning Tabiverest Tiina Reinesbergi ning toetaja Andres Reinesbergi. Jõgevamaa kodutütarde ringkonnavanem Leina Kreek sõnas, et nii paljude noortejuhtide tunnustamine tähendab, et õigel ajal on leitud üles teotahtelised inimesed, kel soov panustada noorte hüvanguks ning kes on pidanud vajalikuks arendada noorsootööd läbi isamaalise kasvatuse.

Tunnustatutele tuli tiitel meeldiva üllatusena. Olemata sellest, et keegi ei tegele noortega tiitli pärast, on see innustav kinnitus, et nende panust on märgatud. “Kõikidele vabatahtlikele on tunnustus äärmiselt oluline. Tüdrukutega tegeleksin edasi ka ilma teeneteristita, kuid eks see teeb ikka meele rõõmsamaks. Ise tead, kui palju aega ja energiat organisatsiooni panustad, aga tore, kui ka teised seda märkavad,” rõõmustas Palamuse rühmavanem Katrin Loss.

“Kõige suurem tunnustus on minu rühma kodutütred ja noorkotkad, kes olid ja on Torma rühmas tegevad. Väga hea koostöö nendega ongi tunnustus,” lausus Torma rühma noortejuht Heli Keiv. Laiuse kodutütarde rühmavanem Leina Kreek lisas, et kui sinu rühma soovitakse jätkuvalt tulla, siis süda ei luba lõpetada. 

Patriootlik eeskuju

“Olen Eesti Vabariigi patrioot ning sisendan isamaalisust noortesse igal võimalusel,” lausus Katrin Loss. Ta lisas, et mitmel korral aastas toimub neil filmipäev, kus vaadatakse ajaloosündmuse või perioodi ekraniseeringut. “Üheks meie rühma toredaks traditsiooniks on saanud 24. veebruaril Palamuse valla Vabadussõja mälestusmärkidele pärgade asetamine,” märkis Katrin. Aeg-ajalt annab ta noortele ka kirjandusevihjeid. “Näiteks olen soovitanud tüdrukutel lugeda naiskodukaitse rajaja ning kodutütarde ristiema Mari Raamoti mälestusi. Naine on seda meelt, et läbi erinevate tegevuste saavad rühmavanemad selgitada, kui suur väärtus on vabas riigis elamine.

Torma kodutütarde juhendaja Heli Keiv lähtub põhimõttest, et isamaaline kasvatus peab algama maast madalast, juba lasteaiast. “Neid väärtusi kannan ma edasi ja jagan koos kolleegidega õpetajana töötades Torma lasteaias “Linnutaja”,” rääkis ta. 

Aktiivsed noored

Katrin Loss on kodutütardega tegelenud pea kuus aastat. Naise sõnul sai temast rühmajuht juhuslikult. “Kui ma Palamuse kodutütardega alustasin, siis oli rühm laokile jäänud ja seda oli väga keeruline tööle saada ja noorte usaldust võita,” jutustas Katrin. Ta kinnitas, et nähtud vaev on ka põhjus, miks ta Tartust tüdrukute juurde käib ega taha tehtud tööst loobuda. Möödunud aastal suundus kolm täiskasvanuks saanud  tüdrukut naiskodukaitsesse. “Nemad on minu esimene lend – algusest peale minuga koos,” teatas rühmajuht uhkusega.

Kodutütred jõuavad palju ja neid jätkub kõikjale. Jõgevamaa rühmades on palju tüdrukuid, kes ka mujal aktiivselt tegutsevad – kes laulab, kes näitleb, kes mängib kabet. Möödunud aasta lõpus tõid Palamuse rühma tublid kabetajad võidu just Jõgeva ringkonda. Kodutütardele jagub tegevusi seinast seina – kord toimuvad õppepäevad, kus noored saavad uusi teadmisi ning oskusi, osaletakse laagrites, orienteerumisel, võetakse osa Kaitseliidu sündmustest, käiakse abiks erinevate ürituste korraldamisel, õpetatakse nooremaid, külastatakse koole, korraldatakse õppepäevi ning osaletakse paraadidel. Rühmapäevikutest on näha, et igal aastal on üle 20 või 30 ettevõtmise. Tüdrukud on kõrgeid kohti saavutanud nii maakondlikel luureretkedel ja spordivõistlustel. Palamuse neidudel on ette näidata Ernakese III koht ning tubli osalemine Mini-Ernal.

Kahel viimasele aastal on ka Kamari tüdrukud saanud võimaluse minna edasi võistlema vabariiklikule Ernakesele. Aga näiteks 2011. aasta Ernakese II koht viis Kamari tüdrukud Norra sõjalisele võistlusele Eestit esindama. “Eelmise aasta aktiivseim ja ka kõige sportlikum kodutütar Jõgeva ringkonnas oli Kamari kodutütar Hanna-Brita Kaasik. Vabariiklikul Kaitseliidu meistrivõistlustel suusatamises võitis vanemate kodutütarde arvestuses Kamari rühma neiu Mari Uha,” kiitis Kamari rühmavanem Vaike Niklus.   

Koos lastega

Noortejuht Vaike Niklus jõudis kodutütarde juurde siis, kui tütar Sigrid astus Kamari rühma kodutütreks 2001. aastal. “Algul elasime kodus kaasa, saatsime laagritesse, võistlustele ja helistasime,” rääkis Vaike. 2006. aastast hakkas naine ka ise Kamari rühma lastega kaasas käima ja nii ta sinna jäigi. “Rühmavanemateks tulevad suures osas ikka vanemad oma laste järgi,” kinnitas ta.

Sarnaselt jõudis kodutütarde juurde Laiuse rühmavanem Leina Kreek. “Rühmajuhtimise esimese kogemuse sain 2005. aastal maakondlikus suvelaagris Remnikul, kus pidin asendama rühmavanemat. Samal ajal oli kodutütar minu vanem tütar Kätlin,” meenutas Leina. Nõnda oli naine ka edaspidi kodutütarde tegevustega kursis ja hakkas vaikselt üle võtma rühmavanema ametit. “Järgmisena astusid minu nooremad lapsed organisatsiooni liikmeteks – poeg Kristo noorte kotkaste ja noorim tütar Kristi kodutütarde ridadesse.” Sel aastal täitub Laiuse rühmal 15 tegutsemisaastat. “Siiani olen organisatsioonis seetõttu, et näen võimalust panustada tegevusse, mis annab nii mulle kui tüdrukutele arenemisvõimalusi,” rääkis Leina, mis teda siiani tegevuses tiivustab.

Heli Keiv on Torma rühmavanemana tegutsenud kümme aastat. Ta on juhendanud nii kodutütreid kui noorkotkaid. Helit oli püütud juba varasemalt rühma kaasata, kuid siis ei olnud aeg tema jaoks õige. Kui Torma koguduse juures hakkas täituma 20 aastat pühapäevakooli õpetajana, tuli Heli jutule tollane noortejuht Mati Vesiko, kodutütred Mari­-Ann Kalavus ja Kristiina Ivask. “Otsustasin võimaluse vastu võtta. Tüdrukute küsimusele, kas ma siis tulen, vastasin jah, nüüd on õige aeg,” mäletas Torma rühma noortejuht seda päeva siiani. Heli sõnul on ta otsustanud kodutütarde ja noorkotkaste koha varsti ühele väga tublile ja aktiivsele endisele kodutütrele edasi anda. “Olen selle käiguga väga rahul, ega ma kuhugi ei kao. Kui minu mõtteid, arvamusi ja kogemusi on kellelegi tarvis, siis olen alati toeks ja abiks,” lubas ta.

Teatakse üha rohkem

2016. aasta alguse seisuga oli Jõgevamaal 134 kodutütart. “Seoses Kaitseliidu uue seadusega langes 2013. aastal kodutütarde arv, sest välja tuli arvata passiivsed liikmed,” selgitas ringkonnavanem Leina Kreek. Ta lisas, et seda ei tehtud mitte niisama, vaid lapsevanemad said kirjalikult kinnitada, kas nende laps jätkab kodutütarde ridades või mitte. Kuigi statistika on pigem langev, on huvi kodutütarde vastu tõusnud. “Seda näitab uute liikmete vastuvõtt ja kandidaatide arv,” lausus Leina Kreek.

2015. aastal taasalustasid Jõgeva vallas kahe noortekeskuse Siimusti ja Vaimastvere juures tööd kodutütarde ja noorte kotkaste rühmad. Rühma juhivad sealsed noorsootöötajad. See kinnitab, et lisaks huvitegevusele, köidab noori isamaaline, militaarne, seikluslik ning looduslähedane tegevus. Kodutütred on kogukondades tuntud tegijad, kes teevad koostööd omavalitususte, koolide, lasteaedade, noortekeskuste ning kohalike ettevõtjatega. Kaitseliidu noorteorganisatsioonina tegutsetakse koos nii noorte kotkaste, kaitseliitlaste kui naiskodukaitsjatega.

MARGE TASUR 

blog comments powered by Disqus