Kõige aktiivsemad eelhääletajad olid jõgevamaalased

Jõgeva maakonnas hääletas väljaspool oma maakonda 409 inimest, enamik neist andis hääle Jõgeva linnas. Kõige rohkem oli väljaspool oma kodukohta hääletajaid Tartust ja Tallinnast. Jõgeva maakonnas kandideerijate poolt anti aga mujal Eestis umbes 330 häält. Kõige suurem oli eelhääletuse ajal valimisaktiivsus Palamuse ja Puurmani vallas. Jõgeva Maakonna valimiskomisjoni esimees Henri Pook ütles, et elektrooniliselt on andnud oma hääle päris palju valijaid ka Jõgevamaalt, E-hääletajaid ei ole olnud vaid ühes Jõgevamaa valimisjaoskonnas. Kokku andis kaheksal eelhääletuspäeval Eestis oma hääle üle 128 000 valija, mis moodustab 12,1 protsenti valimisõiguslike üldarvust. Üle 9 000 inimese hääletas elektrooniliselt. Poogi sõnul võib eelhääletanute täpne arv ja protsent siiski muutuda, sest e-hääletuse tulemusi veel kontrollitakse. Juba praegu on teada, et mõned inimesed on e-hääletamisel andnud hääle mitu korda või on hääletanud teist korda ka valimisjaoskonnas. Lisaks Jõgevamaale on valimisaktiivsus olnud veel kõrgem Saare-, Hiiu-, Põlva- ja Valgamaal, kõige väiksem aga Tallinnas, kus käis valimas 9 protsenti valijate koguarvust. Henri Pook kutsub kõiki, kes veel hääletanud ei ole, valimispäeval valima. Tema sõnul oodatakse nii kandidaatidelt kui ka hääletajatelt ausust. Praegu uurib politsei mitmeid hääleostmisjuhtumeid, üks neist, Ida-Virumaal, on ka kinnitust leidnud. Jõgevamaal seni ühtegi valimispettust registreeritud ei ole, kuid iga saabuvat vihjet saadetakse kontrollima politsei. Valimispäeval 16. oktoobril on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 9-20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas. EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus