Kohustusteta tasuta kõrgharidust ei eksisteeri

Tasuta kõrgharidust ei ole võimalik omandada tingimusteta. Üliõpilaste õigused peavad olema tasakaalus kohustustega, mistõttu ei saa kogu vastutust veeretada riigile ega maksumaksjale.

Tasuta kõrgharidusega tagame, et iga võimekas ja motiveeritud noor saab õiguse tasuta õppeks, kandes ühtlasi kohustust õpingutele pühenduda ja haridus õigeaegselt omandada. Meie ideaaliks pole kõigile tasuta kommunistliku paradiisi pakkumine. Täistööajaga osaajalised õppurid maksaksid aga jõukohast ja neile õiglast õppemaksu ning kursusekordajad korvaksid ülikoolile tekkivad lisakulud.

Ülikoolide riigieelarveline rahastamine on kavandatud kasvama kõigil eelseisvatel reformiaastatel. Reform suurendab kõrghariduse rahastamist üle 25 protsendi ja enam kui kahekordistab tudengitele mõeldud sotsiaaltoetused, mis tagab parema ligipääsu kõrgharidusele. Täisajaline õppekohustus peab käima käsikäes vajaduspõhiste õppetoetustega.

i

JAAK AAVIKSOO, haridus- ja teadusminister

blog comments powered by Disqus