Kohus mõistis endiselt linnapealt välja 54 000 krooni

Püssi linn soovis oma kaebusega Enn Siskalt 158 925,90 krooni väljamõistmist, sest sellise summa osas puuduvad tõendid, nagu oleks Siska ostetud kaupu ja teenuseid kasutatud Püssi linna tarbeks.

Kohus leidis, et Siska puudulikule töökorraldusele linnapeana viitab olukord, kus sularaha eest ostetud kaupade ja teenuste kohta on küll olemas kuludokumendid, kuid kaupade ja teenuste tegelikku otstarvet ja saamist ei kinnita miski.

Avaliku teenistuse seadus (ATS) võimaldab aga ametniku poolt riigile või kohalikule omavalitsusele tekitatud kahju täies ulatuses välja nõuda ainult juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult. Püssi linn ei ole kohtule väitnud ega tõendanud, et Enn Siskal oli tahtmine linnale kahju tekitada. Seetõttu tuleb kahju tekitamist pidada hooletusest toime pandud teenistuskohustuste mitte nõuetekohase täitmise tagajärjeks.

ATS piirab sellisel juhul hüvitise suuruse ametniku kuuekordse ametipalga ja lisatasude summaga. Kuna Enn Siska ametipalk linnapeana oli 9000 krooni ning lisatasusid talle ei makstud, mõistis kohus Siskalt Püssi linna kasuks välja 54 000 krooni.

Otsusele saavad menetlusosalised esitada apellatsioonikaebuse 30 päeva jooksul.

KRISTA TAMM,
Tartu kohtute pressiesindaja

blog comments powered by Disqus