Kohus lõpetas Sergei Uleksini suhtes oportuniteedi alusel kriminaalmenetluse

Tartu Maakohus lõpetas 6. detsembri määrusega teiste isikute kehalises väärkohtlemises süüdistatud Sergei Uleksini suhtes algatatud kriminaalmenetluse. 2012. aastal ühise alkoholitarvitamise käigus inimesi löönud praegune Mustvee Linnavara juhataja ja Mustvee linnavolikogu liige Uleksin on kohustatud hüvitama veebruari lõpuks riigituludesse kriminaalmenetluse kulud 538,53 eurot ning tasuma rahalise kohustuse 220 eurot. Kui Sergei Uleksin ei täida talle pandud kohustust, uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse. 

Puudus avalik menetlushuvi

Süüdistuse kohaselt lõi Uleksin möödunud aasta 3. aprillil kella 01.25 paiku Mustvee linnas Tartu tänaval asuva sauna eesruumis parema käe küünarnukiga kannatanule vastu nina. Löögi tulemusel hakkas kannatanul ninast verd jooksma, ta kukkus maha ning lõi ära oma vasaku küünarnuki. Sama aasta 1. novembril kella 23.00 ajal lõi Uleksin Pala vallas Sääritsa külas

asuva Aarde Villa külalistemaja numbritoas teisele kannatanule rusikaga näkku. Löögi tagajärjel kukkus kannatanu põrandale pikali. Peksmisega tekitas Uleksin kannatanule füüsilist valu ja tervisekahjustusi.

Kriminaalmenetlus Sergei Uleksini suhtes lõpetati, sest prokuratuur võib kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda kohtult kriminaalmenetluse lõpetamist, kui kriminaalmenetluse aluseks on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi.

Prokurör põhjendas kohtuistungil oportuniteedi ehk avaliku menetlushuvi puudumise  põhimõtte rakendamise taotlust asjaoluga, et asi on toimunud täisealiste isikute vahel seltskondlikus olukorras, kus sündmusele eelnes isikutevaheline eelkäitumine.

Nii kannatanud kui ka süüdistatav olid alkoholijoobes, ühiselt peeti pidu. Avalik menetlushuvi sellise sündmuse vastu puudub. Süüdistatava süü ei olnud prokuröri hinnangul suur ning Sergei Uleksini süüd vähendab ka asjaolu, et ta on hüvitanud kuriteoga tekitatud kahju, samuti on ta kannatanutega ära leppinud. Prokuröri sõnul ei ole tegemist omavahel vaenujalal olevate isikutega ning see vähendab uute kuritegude ohtu. 

On asunud kahju hüvitama

Sergei Uleksin kinnitas kohtuistungil, et ta on süüdistusest aru saanud, ja tunnistas ennast süüdi. Uleksini sõnul on ta kannatanutega ära leppinud ning kannatanud on talle avaldanud, et kohtumenetluses asja arutamist ei soovi. Ühele kannatanule on Uleksin hüvitanud 195 eurot hambaravi raha, teisel  hüvitisenõudeid ei olnud. Sergei Uleksin ütles kohtule, et tegemist oli täieliku arusaamatusega ja ta ei saa aru, millest selline olukord tekkis.

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus