Kohukesereklaami tootja peab maksma 25.000 krooni trahvi

Reklaami kujunduses kasutatud kirja ja kujundi suurusi arvestades ei ole tarbijal tavatähelepanu juures võimalik hoomata üheselt, et tegemist on konkreetse toote ? kohukese ? reklaamiga, märkis amet. Samuti leidis tarbijakaitse, et kohukese reklaamplakati kujunduselemendid ei viita selgelt tootele, mida reklaamitakse. Küsitav on ka see, kas roheline värv, K täht ja sloganid «hoolib» ja «igaühele» annavad tarbijale piisavat infot, et uus toode turult üles leida. Nimelt on erinevaid kohukesi Eesti turul niigi palju ja rohelise paberiga kohukesi on turul teisigi, märkis tarbijakaitse. Ameti hinnangul ei saa reklaami käsitleda ka tuntud kaubamärgi reklaamina, nagu IDEA esitatud vastulauses väitis. Tarbijakaitseametile teadaolevalt ei oma AS Kohuke sellist kaubamärki, mis kujutab endast valget K tähte rohelisel taustal. Reklaamiseadus sätestab, et eksitav on reklaam, mis ükskõik millisel viisil, kaasa arvatud esitlusviis, petab või tõenäoliselt petab üldsust. Eksitav reklaam on keelatud. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus