Kohtumine Riias

Jõgeva linnavalitsuse arenduse spetsialist Erki Teder ja noorsootöö peaspetsialist Ülle Ottokar osalesid 8.–11. oktoobrini Riias peetud Läänemere Linnade Liidu noorsootöö komisjoni kohtumisel.

Kokku oli Riias 29 inimest kaheksast linnade liidu liikmesriigist, lisaks ka Jõgeva sõpruslinna Karlstadi esindaja, kellega sai edaspidiseid koostööplaane arutada.

Kohtumisel oli arutelu keskseteks teemadeks mitteformaalne õppimine, sotsiaalne tõrjutus, koostöö arendamine ning kogemuste jagamine. Kõik osalejad tegid ettekande oma piirkonnas pakutavatest võimalustest, kuidas vähendatakse noorte hulgas sotsiaalset tõrjutust. Ülle Ottokar tutvustas kolleegidele mobiilse noorsootöö projekti, millega kaasatakse noored huvitegevusse, pakutakse võimalusi seikluskasvatuseks ning hakatakse järk-järgult moodustama tugivõrgustikku  noortega tegelejatest.  

Jagus ka piisavalt aega, et tutvuda Läti noorsootöö süsteemiga, vahetati kogemusi ning saadi uusi teadmisi. “Positiivselt üllatav oli see, et meil on olukord saama nagu teistelgi,” sõnas Ülle. Noorsootöötaja sõnul on rõõmustav teadmine, et liigume õiges suunas ja suudame teiste Läänemere-äärsete linnadega sammu pidada. “Tore oli näha, et meie poolt tõstatatud mitmed teemad tekitasid elavat arutelu ja leidsid positiivset vastukaja, vaatamata asjaolule, et esindasime osalenud linnadest rahvaarvult kõige väiksemat,” lisas Erki Teder.

2015. aastal toimub Läänemere linnade üldkogu Poolas. Sellega paralleelselt peetakse järjekordne noortekonverents, kuhu oodatakse osalema Jõgevalt paari motiveeritud noort.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus