Kohe algab ettevõtlusnädal

Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusüritus, mis toimub igal aastal oktoobrikuu alguses. Ettevõtlusnädalat koordineerib maakondlike arenduskeskuste võrgustik.


Jõgeva arendus- ja ettevõtluskeskuse (JAEK) ettevõtluskonsultant ja noorte ettevõtlikkuse koordinaator Marve Millend rääkis, et sel aastal on päris palju ettevõtmisi just noortele. „Nad on rikkumata hinged, julgevad veel ettevõtlusega tegelema hakata ja nad on harjunud õppima, omandavad asju ka kiiremini kui täiskasvanud, kes võibolla pole ammu midagi õppinud,“ ütles ta.

Tähelepanu all noored

Kooliõpilastele on mitmeid ettevõtlusmänge. „Ettevõtlusviktoriini olen ise kokku pannud – seal osaleb kuus kooli. Moodle keskkonnas on Junior Achievement (JA) korraldanud majandusviktoriini koolidele,” rääkis Millend.

  1. oktoobril toimub Jõgeva kultuurikeskuses ettevõtluspäev „Kas minust võiks saada ettevõtja?”, mis mõeldud just noortele. „Sinna on registreerunud üle 150 inimese – see on rekord. Olen juba osadele koolidele pidanud ära ütlema. Seda tuleb juhtima MTÜ Ettevõtlusküla Tartust. Avatud ettevõtete päeval saab külastada AS-i Scanola Baltic ja Valmeco AS-i. Luua metsakoolis toimub kolmapäeval ettevõtlusööpäeva laager, kus on nii karjääriõpet kui ettevõtluse baasteadmiste jagamist,“ selgitas Marve Millend.

Ettevõtlusööpäeva laagris osalevad peale Luua metsanduskooli veel Torma põhikool, Voore põhikool ja Palamuse gümnaasium. 5–9-liikmelistes gruppides tehakse 12 tunni jooksul läbi ettevõtte loomine, alustades äriidee välja töötamisest ja lõpetades oma idee „investoritele“ mahamüümisega.

„Programm põhineb JA põhimõttel: õppimine tegevuse kaudu. Laagri lõpuks on igal grupil valmis ärimudel, finantsplaan, turundusideed ja liftikõne oma ettevõtte tutvustamiseks. Tuleb kiire, lõbus ja põnev päev,“ lubas laagri korraldaja Kaja Sander.

Põltsamaa ühisgümnaasiumis algab ettevõtlusnädal Ideedejahiga, kus produtseeritakse põnevaid mõtteid ja ideid ning tehakse grupitööd.

„Noortel juba praegu silmad säravad, sest saavad sel nädalal olla ise tegijad, ise otsustada ja oma ideid edasi arendada,“ sõnas PÜGi huvijuht Kertu Liebert, kes koos Maris Orava, Maive Noodla, Anu Pajo ja Adavere põhikooli õpetaja Merle Karuksiga Põltsamaa piirkonnas ettevõtlusnädala korraldamisega tegeleb.

Samal päeval ideedejahiga toimub ühisgümnaasiumis ka „#IseTeanMisTahan Ettevõtjaks või mitte?“, siingi saavad koolinoored omavahel diskussioone pidada.

Tasuta targemaks

„Noored on grupitööst ikka huvitatud, seda enam, et meie täiskasvanutena neid vaid kaudselt juhendame ja nad saavad isekeskis toimetada,“ selgitas Liebert ettevõtlusnädala põhilist eesmärki. Ta lisab veel, et praeguste noorte ajast võtab siiski suure osa nutitelefon ja suhtlemiseks vajalikud oskused on seetõttu kehvemad kui võiks. Sellised ettevõtmised aitavad arendada ka sotsiaalseid ja suhtlemisoskuseid.

„Ettevõtlusnädalal püüame anda võimalikult palju infot selle kohta, kuidas ettevõtluses hakkama saada ja kuidas siseneda tööturule,“ avas Liebert järgmisel nädala koolides toimuva tagamaid.

Küsimuse peale, kas juba mitmendat aasta korraldataval ettevõtlusnädalal on olnud ka käega katsutavaid tulemusi, jääb Kertu pisut mõtlema. „Arvan, et huvi midagi ise ette võtta äratab see siiski. Kas just kõigist ettevõtjaid saab, seda kindlasti mitte, aga isetegemise kogemuse ja teadmised, kuidas maailmas asjad selles valdkonnas käivad, saavad nad küll.“

Kui Põltsamaa ühisgümnaasiumis on ettevõtlusnädala põhiline sihtrühm just gümnaasiuminoored, siis Adavere põhikoolis on ettevõtmisega hõivatud pigem 6.–9. klass.

„Meie ettevõtlusnädala plaanid said paika juba eelmise õppeaasta lõpul maikuus,“ kirjeldas ettevalmistusi Merle Karuks. „Nädal on tihedalt üritusi ja kohtumisi täis, kõigile peaks olema meelepärast ning haaravat tegevust.“

Adavere kooli eripäraks on, et ettevõtluskasvatus algab varakult. „Kui meie õpilased pärast põhikooli gümnaasiumidesse lähevad, imestavad sealsed õpetajad, et kuidas te neid asju teate, neid õpetatakse ju vanemas kooliastmes. Meie oleme oma õpilased juba varakult vastavatesse tegevustesse teadlikult kaasanud. Laps peab maast madalast oskama rahaga toime tulla ja aru saama, mil moel asjad käivad. Järgmise nädala reedel näiteks kohtuvad meie kooli 9. klasside noored Töötukassa töötajatega ja tehakse karjääriteste. Õpilased osalevad ka Jõgeval toimuval ettevõtluspäeval, samal ajal olema meie oma meeskonnaga Puurmani koolis korraldamas õppimismängu „Minu raha“.

Neljapäeval kella 10.30-st on Jõgeva riigimaja 4. korruse saalis e-kaubanduse koolitus. „Veel saab sinna registreeruda. E-kaubanduse liit on hakanud ettevõtjaid harima, kuidas see on ohutu, millised on nõuded. Tark ettevõtja teeb endale selgeks oma võimalused ja saab sellega endale konkurentsieelise kui teab rohkem kui teised. Räägib Tõnu Väät e-kaubandusliidust. Kohal on ka praktik Merle Leemet osaühingust Breden Kids. See teema on esimest korda meie maakonnas jutuks,“ rääkis ettevõtluskonsultant Millend.

Neljapäeval toimub Endla looduskeskuses loomuliku juhtimise mõttekoda. „Ain Mihkelson ei luba enda kohta koolitaja öelda. Ütleb ise, et on pigem rajaleidja. Esindab ettevõtet nimega Kasvu Labor. Ta viib ettevõtjad rappa räätsamatkale ja esitab kokkutulnutele filosoofilise küsimuse, milline on minu kui juhi jalajälg maailmas. Mõttekotta on oodatud ettevõtete juhid, seetõttu saidki väga ruttu kohad täis,“ ütles Millend.

Parimaid valitakse Pajusis

Reedel on kell pool kümme algab ettevõtjate infopäev Jõgeva riigimajas. „Oleme kutsunud esinema maksu- ja tolliameti, tööinspektsiooni ja koostöövõrgustiku Adapter. Adapteri esindajad räägivad sellest, mismoodi on võimalik koostöö teadlaste ja ettevõtjate vahel.

Materjaliteadlane Tarmo Tamm Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudist, suudab vast ettevõtjaid veenda, et ka teadlased on päris inimesed ja nendega saab suhelda. Rakendusuuringute toetamisest nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades tulevad rääkima sihtasutuse Archimedes esindajad,“ lubas ettevõtluskonsultant Marve Millend.

„Kõik üritused on tasuta. Sisuliselt on need ju üsna kallid koolitused, kuid ettevõtlusnädalal maksab nende eest Euroopa liidu regionaalarengu fond. Ettevõtlusnädalal saab tasuta targemaks,“ lisas ta.

Nagu tavaks kuulub nädala sündmuste hulka Jõgevamaa ettevõtete tunnustamine. Seekord leiab see aset neljapäeval kell 16 Pajusi mõisas. Kuulutatakse välja 2019. aasta parim Põltsamaa piirkonna ettevõte, Jõgeva piirkonna ettevõte, Mustvee piirkonna ettevõte, Töötajasõbralik ettevõte, Uustulnuk, Investeerija, Noorte ettevõtlikkuse toetaja, Turismitegija ja Kohaliku toidu väärindaja.

Liina Võsaste, Töötukassa Jõgevamaa büroo juhataja

„Oleme ikka igal aastal ka omalt poolt ettevõtlusnädalal osalenud. Nii, nagu varasematel aastatel, pakume ka sel aastal ettevõtlusalaseid töötubasid ning grupinõustamisi noortele ja ka täiskasvanutele.

Soovi ettevõtjaks hakata noortes on. Sel aastal oleme juba saanud 23 ettevõtluse toetuse saamise avaldust, millest toetuse on tänaseks saanud 11 äriplaani. Eelmisel aastal andsime toetust seitsmele inimesele ettevõtlusega alustamiseks. Lisaks on alustatud ettevõtlusega omal käel või saadud toetust Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusest.

Huvi ettevõtluskoolituste vastu on samuti olemas. Meie Jõgeval kohapeal ettevõtluse grupikoolitusi enam ei paku, sest inimeste koolitusvajadused on väga erinevad. Mõni soovib ettevõtluskoolitust koos raamatupidamismooduliga, teine jällegi koos äriplaani koostamisega. Mõnele piisab 56-tunnisest koolitusest, teine vajab pikemat koolitust. Seepärast oleme otsustanud, et igal ühel on võimalus meie koolituskaardi partnerite pakutavate koolituste hulgast valida selline, mis just temale vajalik on.“

Merike Kask

Andra Kirna

blog comments powered by Disqus