Kohanimede nõukogu soovitab taastada kunagised külad

Eesti Vabariigi Valitsuse Kohanimede Nõukogu sekretäri Elvi Sepa sõnul kaotati seitsmekümnendatel aastatel läbi viidud reformi käigus pooled Eestimaa küladest. Koosolekul kutsus kohanimede nõukogu üles omavalituste volikogusid ajaloolised külanimed taas kasutusele võtma. Arutelul viibinud Puurmani vallavanem Rein Paap suhtus ettepanekusse toetavalt ja avaldas lootust, et omaaegsete nimede taastamisega hakatakse tegelema ka Puurmani vallas. Nõukogude aegsete muudatuste käigus likvideeriti selles piirkonnas paarkümmend küla.

Kohanimede nõukogu arutas ka teede nimetusega seonduvaid probleeme. Elvi Sepp märkis, et 2003. aastal vastu võetud seaduse põhjal peab igal teel olema oma nimi. Teed võib vajadusel nimetada ka algus- ja lõpp- punkti järgi, näiteks Jõgeva? Puurmani tee. Teedele nime panekuga hakkavad tegelema kohalikud volikogud ning majandus-ja kommunikatsiooniministeerium. Ta märkis ka, et Eestis on loodud kohanimede register, millele oleks vaja ka põhimäärus koostada.

14-liikmelisse kohanimede nõukogusse kuulub keeleteadlasi, geograafe, samuti siseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi töötajaid. «Tammemäe turismitallu tulime kokku sellepärast, et siin saavad nõukogu liikmed igapäevastest töömuredest eemale ja pühenduda kohanimede temaatikale,» ütles Elvi Sepp

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus