Kohaliku teehoiu vahendid suurenevad oluliselt

Vastavalt valitsuskomisjoni ettepanekule vaadatakse iga-aastane kohalike teede korrashoiu toetuse suurus üle riigieelarve koostamise käigus. Tänaseks on valitsus omavalitsustega kokku leppinud, et järgmisel aastal kohalikesse teedesse suunatavad summad suurenevad oluliselt ja see kokkulepe kirjutatakse lähiajal alla.

Sel aastal suurenesid kohalike teede korrashoiuks mõeldud vahendid 40 protsenti ja jõudsid 17 miljoni euroni. Järgmisel aastal suunatakse kohalikesse teedesse kümme protsenti riigieelarves kütuseaktsiisist teehoiu rahastamiseks ettenähtud summast. 2013. aastaks planeeritakse tõusu 32 miljoni euroni ehk lausa 88 protsenti.

Lõplik selgus kohalike teede korrashoiuks kasutada oleva raha hulga kohta saabub 2013. aasta menetlemise käigus.

Olen varem korduvalt märkinud vajadust Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi rahaga ellu kutsuda kohalike teede ja sildade programm, mis aitaks parandada liiklusohutust ja tõsta elukvaliteeti kõikjal Eestis.

i

KALEV LILLO, riigikogu majanduskomisjoni liige

blog comments powered by Disqus