Kohaliku omaalgatuse programmile tuli Jõgevamaalt 61 taotlust

Toetuse maksimaalne suurus on 30 000 krooni. Rahasaajate lõplik nimekiri selgub aasta lõpuks.

?Inimeste aktiivne taotlemine on kindlasti tingitud üha kasvavast teadlikkusest, kuid oma osa mängib ka see, et üks taotlusvoor jäi sellel aastal vahele. Samuti on KOP üks vähembürokraatlikumaid programme, kust raha taotleda,? analüüsis esitatud taotluste suure arvu põhjuseid maavalitsuse eurointegratsiooni- ja välissuhete nõunik Jako Jaagu.

2003.aaastal esitati Jõgevamaalt 2 KOP vooru kokku 49 projekti.
Taotlusi programmi vahenditest toetuste saamiseks võisid esitada seltsingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on kohalik areng ja  piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja  tugevdamise.

Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine, kohaliku ajaloopärandi ning traditsioonide väärtustamine ja kohaliku elukeskkonna parandamine.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus