Koguduste esindajaid kaasatakse rohkem maakonna ellu

Neljapäeval maavalitsuses peetud koguduste esindajate ümarlaual lepiti kokku, et neile hakatakse saatma pidevalt infot maakonna sündmustest ning kutsutakse neid üritustel võimalikult sageli osalema.

Iseäranis huvitab maavalitsust koostöö hariduse, kultuuri, noorsoo- ja sotsiaaltöö alal.

Maavanem Viktor Svjatõšev teatas sissejuhatuseks soovist kaasata koguduste esindajaid mitmete eluvaldkondade arendamise teemal aktiivsemalt kaasa rääkima.

“Usueluga tutvumist tasub alustada kodupiirkonna kirikust. Praegu reisitakse palju ja tehakse seda järjest nooremalt, seetõttu  on kasulik tunda ka erinevaid usundeid,” ütles ta.

EELK Mustvee koguduse juhatuse esimees Tiit Rosin märkis, et usuhariduse andmisega võiks alustada juba lasteaias. “Küllap võtavad lapsed siiralt ja huviga vastu tõdesid, mida tundes hilisemas elus eetiliselt ja väärikalt käitutakse. Mulle õpetas vanaema maast madalast, et jumal näeb alati, kui midagi halba teed. See on mõjutanud minu tõekspidamiste kujunemist.” 

Koostööd tasuks teha noortega

Jõgeva baptistikoguduse vaimulik Margus Kask nimetas koguduste kaasamisel noorsootööd  üheks sobivamaks valdkonnaks. “Maavalitsus korraldab lasteaia- ja kooliõpetajate nõupidamisi. Nendel aruteludel võiks käsitleda ka väärtuskasvatusteemat, kus saaksid kaasa rääkida ka kirikuõpetajad,” lausus Kask, kes on ka Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor.

“Paljugi oleneb ka õpetajate suhtumisest usku ja kohalikku kirikusse. Kui olin kirikuõpetaja Rõuges, kuulus kogudusse üheksakümmend protsenti kooliõpetajaist. Esimesed koolipäevad algasid kogunemisega kirikus,” ütles EELK Jõgeva koguduse õpetaja Valdo Reimann.

Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist Tiina Tegelmann toonitas koguduste rolli kultuurielu mitmekülgsemaks muutmisel ning tõi näiteks  pühakodade tutvustamise turistidele, kontsertide korraldamise kirikutes. Sama osakonna juhataja asetäitja Aime Meltsas kutsus kogudusi osalema ka sotsiaaltöös. Ta pakkus välja mõtte, et vaimulikud ja koguduse liikmed saaksid aidata asenduskodudes elavatele lastele hooldusperesid leida.  

Oluline on infovahetus

Valdo Reimann nimetas oluliseks omavalitsusjuhtide kuulumist kogudusse ja osalemist jumalateenistustel.

“Meie jumalateenistuste ajal sõitis kirikust tugeva müraga mööda tänavapuhastuse masin. Pärast seda, kui abilinnapea Mihkel Kübarast sai Jõgeva koguduse liige ja aktiivne kirikuskäija, nii enam ei tehtud. Masin liigub nüüdki, kuid teisel kellaajal,” lausus ta.

Kohtumisel lepiti kokku, et maavalitsus kaasab kogudusi mitmetele sündmustele nii kuulajate, kaasarääkijate kui ka  korraldajatena. Maavanem palus kogudusi teavitada pidulikest sündmustest ja tublidest inimestest, keda võiks tunnustada maavalitsuse aukirja ja aumärgiga. Jõgeval peetavatel jumalateenistustel lubas maavanem võimalikult sageli osalema hakata.

Kokkusaamise lõpetuseks luges palve EELK Põltsamaa Niguliste Koguduse õpetaja Markus Haamer.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus