Koguduse laste- ja noortetöös osalemine annab kogemusi kogu eluks

EELK Põltsamaa Niguliste koguduse noored on kaasatud mitmesugustesse ettevõtmistesse ja projektidesse. Noori koondavad ühised väärtused, usk, head sõbrad ja koosviibimiste kodune õhkkond. Oluliseks peetakse ka võimalust ise kaasa lüüa, tegutseda, leida hingerahu ja olla aktsepteeritud.

EELK Põltsamaa koguduses on noored kaasatud nii koguduse laste- ja noortetöö tegevusse kui ka laagrite ja mitmete muude  ürituste korraldamisse. Nad on aastaid saanud nende ettevõtmistega seotud küsimustes kaasa rääkida, otsustada ja välja pakkuda ideid, mis on rikastanud mõlemat tegevusvaldkonda. Näiteks sai noorte ideedest kunagi alguse koguduse juures tegutsenud loovkool ja avatud õpitoad, mille tööd ise ka juhendati. Nende eestvedamisel toimus isadepäeva PÖFF ja tehti ära noortetoa remont. Lisaks on noored aktivistid juhendanud draama- ja filmiringe ning jaganud Oskareid” omaloominguliste filmide galal. Laste- ja noortelaagrites on gümnaasiumiõpilased ning kõrgkoolitudengid olnud aastaid peamisteks vabatahtlikeks meeskonnaliikmeteks ja abilisteks programmide läbiviimisel.

Põltsamaa koguduse laste- ja noortetöö juhi Ulvi Uutari sõnul on kiriku noorsootöös osalejad tõesti väga aktiivsed. Paljud neist käivad muusikakoolis või tegelevad tantsimisega. Loomulikult on ka neid noori, kes on tagasihoidlikumad või ebakindlamad, ent kui anda  neile võimete- ja eakohaseid ülesandeid, siis muutuvad nemadki tasapisi aktiivsemateks. Noorteõhtutel ja -kohtumistel võib osalejaid olla neljast neljakümneni. See sõltub tihti kooli poolt pakutavatest huvitegevusest, ringidest ja ka noorte kohustustest.

Noorte ideest ürituseni

Ettevõtmistel on alati lähtutud noorte huvidest, soovidest, vajadustest ning ideedest. Põnevust lisab osalemine iga-aastasel Põhjamaade suurimal kristlikul noortefestivalil Maata Näkyvissä” Soomes. Igal aastal pakuvad lusti ja taaskohtumisrõõmu laste talve- ja suvelaagrid ning  väljasõidud Eesti erinevatesse paikadesse.

Vaadates tagasi möödunud aastale, on sealt võimalik leida hulgaliselt põnevaid ettevõtmisi. Eelmisel suvel avasid koguduse noored Põltsamaa esimesel kohvikutepäeval Nikolause kohviku. Nad aitasid kaasa laste suvelaagri Usu või ära usu” korraldamisel, osalesid tantsulaagris Läänemaal, käisid Järva-Jaani vanavara varjupaigas roomikautoga seiklemas, liiklus- ja tuleohutuse  teemalist loengut kuulamas ning ka autosaunas.

Külastati Rannamõisa koguduse noori, osaleti nende noortekohvikus. Tutvuti Rannamõisa koguduse noorte huviala kardisõiduga Tabasalu kardirajal, hariti ennast noorteseminaril Minu kutsumus” Tallinnas. Noored said ennast proovile panna kirikuseikluspäeval fotojahiga EELK Põltsamaa kirikus ja hingedeaja öömängus ning meisterdamises.

Alates eelmise aasta oktoobrist korraldatakse peamiselt Põltsamaa linna ja selle lähiümbruse noortele kultuurikohvikut Treffpunkt   EELK Põltsamaa koguduse majas. Sinna kogunetakse kord kuus.  Eriti pikka ja põhjalikku ettevalmistust nõuavad rahvusvahelised noorte talvepäevad, mis peetakse tänavu 7.–9. veebruarini Põltsamaal. Koos on välja töötatud talvepäevade kava, tehtud reklaamvideo, plakatid, banner ja kodulehekülg. Praegu peetakse koguduses iga nädal pühapäevakooli tunde, noortekoori proove ja noorteõhtuid. Regulaarselt kohtub koosolekuil noorte talvepäevade organiseerimismeeskond. Ulvi Uutari kinnitusel kulubki nüüd enamik aega talvepäevade korraldamisele, mis on väga töömahukas projekt.

Noorsootöö põhineb kristlikel väärtustel

Ulvi Uutar rääkis, et koguduste juures tehtav noortetöö erineb noortekeskustes toimuvast peamiselt selle poolest, et see on kristlikel väärtustel põhinev, edendab kristlikku, usulist ja kõlbelist kasvatust, arendab koostööoskusi ja empaatilisust ning järgib väärtuskasvatuse põhimõtteid. Nagu  noortekeskustes, saavad osalejad tulla ja minna, nagu ise soovivad, kuid kohtumised toimuvad kindlaks määratud aegadel.

Erinevalt huvikoolidest, ei arendata kristlikus noortetöös kutseoskusi, vaid püütakse anda lastele ja noortele kaasa pagas” elus hästi ning harmooniliselt toimimiseks. Õpetatakse väärtustama elu, kaasinimesi ja oma elukeskkonda. Kogudusse kogunevadki peaasjalikult noored, kes soovivad veeta oma vaba aega sisukalt ja koos kristlike sõpradega. Olulised on iganädalased noorteõhtud, piiblitunnid ja teemaõhtud.

Põltsamaa koguduse laste- ja noortetöö juht Ulvi Uutar on kümme aastat vabatahtlikuna tegutsenud ka Türi noortekeskuses. Alustasin Türi Avatud Noortetoa tegemist ja hiljem jätkasin MTÜ Türi Avatud Noortekeskus juhatuses, seetõttu on see valdkond mulle üsna tuttav,” rääkis ta.  

Nii Türi kui Põltsamaa noortekeskusega tehakse koostööd suuremate ürituste läbiviimiseks. Noortekeskustes saab laenata vahendeid ning põnevalt aega sisustada, näiteks käidi Türil rulapargiga tutvumas. Põltsamaa noortekeskuses on korraldatud aga Segasummapäeva, tutvustamaks koguduse laste- ja noortetööd. Tihedalt suheldakse Põltsamaa kultuurikeskusega ja ka lähiümbruse koolidega. Koostööd tehakse mitmete koguduste noortejuhtidega Eestis ja ka Soomes, lisaks kõigi teiste noorteorganisatsioonide esindajatega, kui selleks vajadus ja võimalus on.

Tullakse koos sõpradega

Paljud noored on tulnud oma sõprade innustamisel koguduse noorsootööd uudistama. Eriti lihtne on aga uutel huvilistel tulla kas lastelaagrisse või noorte talvepäevadele. Nendest ettevõtmistest saavad noored julgust osaleda ka muudes koguduse tegevustes. Uutar tunnistas, et talle on lausa kirjutanud ja küsitud luba ka edaspidi osaleda. “Loomulikult olen lubanud,” märkis noortejuht.

Traditsioonilised noorte ettevõtmised on pühapäevakooli tunnid, tarkusepäev (õpetajate ja õpilaste õnnistamine), lõikustänupüha, hingedepäev, jõulud, ülestõusmispühad, emadepäev. Neid tähistatakse ühisüritustega. Lisaks on koguduses leerikool, noortekoor, noorteõhtud, kohtumisõhtud soomlastega suvel ja aastaringselt teiste koguduste noortega, talvepäevad ning väljasõidud.

Ürituste korraldamisel lähtutakse noorsootöö põhimõtetest, noorte huvidest, vajadustest, soovidest ning ka kiriku õpetuslikest alustest. Kristliku noorsootöö põhieesmärk on, et  õpitaks üksteisega arvestama, saadaks positiivseid kogemusi, uusi sõpru ning sünniks ühtekuuluvustunne.

i

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus