Kogudus taotleb Avinurme elulaadikeskuse pankrotti

Avinurme elulaadikeskuse tüli jätkus eile Tartu maakohtu Jõgeva kohtumajas. Eelistungil arutati Avinurme koguduse soovi kuulutada välja sihtasutuse Avinurme Elulaadikeskus pankrot.


Koguduse esindaja, vandeadvokaat Indrek Leppik, taotles ajutise pankrotihalduri määramist. Võlgniku esindaja, SA Avinurme Elulaadikeskus juhatuse liige Rene Alberi saatis kohtule teate, et ei pea võimalikuks istungil osaleda, keskus on nõus pankrotiavaldusega, tunnistab võla olemasolu ega ole suuteline seda tasuma.
Summa millest jutt, on 30 898 eurot ja kolm senti. Advokaadi sõnul on SA-l vallasvara ligi 20 500 euro eest, mis ei kata kogu võlanõuet.
„Täna oli ajutise halduri määramise otsustamine,“ ütles advokaat Leppik. „Nüüd kohus läheb ja määrab ajutise pankrotihalduri. Kui haldur on määratud, vaatab tema üle, kas on tegemist maksujõuetusega ja esitab kohtule oma seisukoha. Kui on maksujõuetus, kuulutab kohus välja pankroti. Suhteliselt utoopiline on loota, et seda ei juhtu, kui võlgnik ise tunnistab oma võlgnevusi,“ lisas ta.
MTÜ Avinurme kultuuri- ja haridusselts Nurmetuled, Avinurme vald ja MTÜ EELK Avinurme kogudus lõid 2008. aastal sihtasutuse Avinurme Elulaadikeskus, et leida võimalus teha korda ja asuda koos majandama Avinurme pastoraadihoones, mis kuulub kogudusele.
„Hoonestusõigus pidi olema seatud vähemalt kümneks aastaks sihtasutuse kasuks. Vald panustas rahaliselt, Nurmetuledelt oli know-how ja koguduselt maja ning hoonestusõigus. Koduloomuuseum oli ja museaalid on siiani valla omand,“ meenutas endine Avinurme vallavanem Aivar Saarela elulaadikeskuse moodustamise aega.
„Hoone sai valmis 2010. aastal ning sai sisulise tegevusega alustada,“ kirjutas Marge Pärn Nurmetuledest mullu Vooremaale. Algul läks elulaadikeskus siiski ilusti käima. Normaalsed olid omavahelised suhted kuni 2013. aastani, mil elulaadikeskuse renoveerinud AS Merko Ehitus hakkas intensiivsemalt nõudma saamata võlaga või viibis 2013. aastal Merko garantiiraha tagasimakse.
Avinurme kogudus laenas puuduoleva summa Tartu praostkonnalt, maksis nõutava raha Merkole ära ning hiljem ka võla praostkonnale tagasi. Koguduse praeguse nõudmise sisuks ongi Merko võlgade tasumine.
2019 sai hoonestusõigus läbi, pastoraadi maja kuulub kogudusele ning sihtasutuse nõukogu tegi 25.11.2018 otsuse algatada likvideerimisprotsess. 2019. aasta veebruaris esitas MTÜ Nurmetuled likvideerimise peatamiseks kohtule hagi. Praegu ongi likvideerimine peatatud.
„See, et sihtasutus Nurmetuled, kes on üks elulaadikeskuse asutajaid, leiab, et seda ei tuleks likvideerida, ongi koht, kust tüli on majja tulnud,“ selgitas Leppik. „Sisuliselt oli sihtasutus selleks, et majandada hoonestusõigusega seotud tegevusi. Selle otsuse üle vaidlemine on minu meelest tarbetu raha ja aja kulutamine, oleks vaja mingit mõistlikku ja kiiret lahendust,“ arvas advokaat.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus