Kogudus päästis ajalooallika

Kirikukoguduste ülesandeks on eelkõige oma liikmete vaimse kasvamise ja hingehoiu eest hoolitsemine. Ent selle kõrval aidatakse säilitada ka kohalikku aja- ja kultuurilugu. EELK Torma kogudus laskis näiteks projektiraha abil korda teha XIX sajandi esimesest poolest pärit väärtusliku kirikuraamatu.

Torma-Lohusuu kihelkonna kõigi hingede nimistu („Personalbuch der ehstnischen Gemeinde des Torma-Lohhusuuischen Kirchspiels“) koostas aastatel 1820-1840 toonane Torma koguduse pastor Eduard Johann Assmuth. Raamatu 789 leheküljele on talletatud mõisate, külade ja talude kaupa kõik tollal kihelkonnas (Lohusuu, Avinurme, Mustvee ja Kasepää piirkond olid siis alles Torma kirikukihelkonnast eraldumata ning sinna kuulus ka umbes pool praegusest Saare vallast) elanud inimesed, nende sünni-, laulatuse- ja surmaajad. Lisaks ametinimetustele võib mõne nime juurest leida ka märkusi nagu jodik ja warras”. Hingede nimistu on hindamatu abivahend sugupuu-uurijaile, ent annab ka omapärase ülevaate tolle aja elust-olust.

Kui paljude koguduste kirikuraamatud on kas hävinud või eri aegadel eri arhiividesse viidud, siis Torma koguduse dokumendid on tänu Jumala armule alles ning kohapeal kättesaadavad,” ütles EELK Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart.

Tema sõnul oli Assmuthi koostatud hingede nimistu esimene osa väga kehvas seisus: raamatu lehed olid lahti tulnud ja mehhaaniliselt kahjustatud ning nahkköidegi vajas restaureerimist. Tööd tehti ära OÜs Mandragora ning ettevõtmist toetasid EELK Konsistoorium, Torma, Avinurme ja Mustvee kogudus, Torma, Avinurme, Lohusuu, Kasepää ja Saare vald, Mustvee linn ning eraannetajad. Ühtekokku 20 000 krooni maksma läinud projekti raames sai raamatus olev materjal ka mikrofilmitud ja digiteeritud ning sellega saab tutvuda projekti toetanutele üle antud CDde või digiteeritud arhiiviallikaid koondava internetiportaali saaga.ee vahendusel.

Praegu on Torma koguduses päevakorral eelkõige hoonetega seotud projektid: uuendamist vajaksid näiteks kiriku katuse ja tornikiivri plekk-kate ja roovitis. Pastoraadihoone läänekarniisi taastamisekski oleks Leader-programmist juba saadud summale lisa vaja.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus