Kodutütred tähistasid 80. sünnipäeva

19. jaanuaril pidasid kodutütred üle Eesti oma organisatsiooni 80. sünnipäeva. Jõgeva ringkonna kodutütred kogunesid selleks pidulikuks sündmuseks Jõgeva kultuurikeskusse.

 

Sel päeval näitas ilmataat oma talvisemat palet. Kodutütar ei lase ennast segada tuulest, tuisust ega tormist, tema on alati kohal. Aastapäeval vaadatakse tagasi möödunule ja rõõmustatakse koos sõpradega, jagatakse tunnustust tublimatele ja tuntakse rõõmu toetajatest.

Elujõuline ühendus

Avasõnad lausus video vahendusel Kodutütarde organisatsiooni peavanem Angelika Naris. Oma tervituses rõhutas ta sidusust organisatsiooniga. “Kus mujal on nii vahvaid tüdrukuid ja juhendajaid, kus kaaslase tugi on kõige tugevam, kus tehakse kõige vahvamaid tegevusi, ikka Kodutütarde organisatsioonis,” ütles ta.

Siinkirjutaja leidis, et Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioon on ka nagu kool, ainult et tegutseme õppetööst vabal ajal ja meie aeg pole piiratud. Meie tarkusi saab kasutada nii ajaloo, looduse kui geograafia tundides, samuti  klassiga matkal või laagris olles.

Endine Jõgeva Maleva pealik Janno Rosenberg kinnitas oma tervituskõnes, et Kodutütarde allorganisatsiooni kohta räägib selline lugupidamist vääriv iga vaid üht – 80 aastat tagasi loodud ühendus on ka praegu elujõuline ning koondanud ühtsetesse ridadesse parima osa meie noorsoost: need, kellele on oluline see maa, kus nad elavad, ja see rahvas, kelle keskele nad on sündinud.

Kaheksakümne aasta jooksul on elus nii mõndagi nähtud ja korda saadetud, nüüd oleks aeg loorberitel puhata ja nautida töövilju. Seda kõike saavad endale lubada, need, kes on organisatsioonist välja kasvanud.

Kodutütred, kes aga alles lapsekingades, nopivad tarkusevilju rühmakoondustelt, eriala- ja järgulaagritest, vabatahtlikelt rühmajuhtidelt, oma eriala spetsialistidelt ning noorteinstruktor Olga Jürmalt.  

Jõgevamaa ringkonnas veerandsada kodutütart

Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik major Mati Kuusvere soovis jätkuvat jõudu ja innukust oskuste omandamisel väljaõppel ja laagrites. “Läbi omandatud teadmiste ja oskuste saate aidata parema kodu ja kodutunde loomisel. Olge jätkuvalt oma käitumises eeskujuks teistele. Teie päralt on tulevik.”

Kodutütarde organisatsiooni võib nimetada suurimaks organisatsiooniks, kus liikmeid on ligikaudu 3600. Jõgeva ringkonnas on hetkel veerandsada kodutütart. Uusi liikmeid võetakse vastu nii rühmasiseselt kui laagrites. Organisatsiooni aastapäeval suurenes meie liikmeskond viie kodutütre võrra.

Ükski rühm ei ole ilma juhita ja juht ilma rühmata. Rühmajuhid on siin organisatsioonis aga vabatahtlikud, kes leiavad selleks aega pere ja töö kõrvalt ning omavad kindlat tahet tegutseda, olla lastele teine ema, jagada oma teadmisi ja oskusi. Kodutütardele on alati toeks, abiks ja eeskujuks täiskasvanud. Endine Jõgeva Maleva pealik Janno Rosenberg tänas kodutütarde juhendajaid ja instruktoreid, kelleta oleks raske ette kujutada tänapäevast Kaitseliitu ja igapäevast tegevust noortega. Ta usub, et iga teadmine, mille juht oma noortele teadmishimulistele õpilastele edasi annab, on nagu seeme, mis viljakasse mulda külvatuna võrsub kauniks taimeks. 

Selleks, et noored saaksid koos tegutseda rühmas, maakonnas, vabariigis ja mõned isegi välisriikides, teevad vabatahtlikud juhid ringkonnas tänuväärset tööd.

Ükski sünnipäev ei ole ilma muusikata. Lisaks külalistele esinesid ka maakonna kodutütred, mis näitab, et kes teeb, see jõuab. Meie peol pakkusid meelelahutust poolt Tabivere noorkotkas Rauno Koorts ja Artur Aunap, Torma põhikooli koor õpetaja Mare Talve juhendamisel, Jõgeva Muusikakooli õpilane, Laiuse kodutütar Laura Mikk ja õpetaja Gerda Heinmaa, Laiuse põhikooli õpilane Helis Perk, Jõgeva Muusikakooli õpilane, Jõgeva linna kodutütar Anna Rehi, Tantsuklubi “Stiil” tantsijad Emili Selgis ja Laiuse kodutütar Keit Vaher.  Jõgeva linna kodutütred Anna Rehi, Andra Talja, Karolina Tupits, Egle Saks esitasid luulekava.

Tänan teid, kodutütred, juhid, lapsevanemad, toetajaliikmed, organisatsiooni taasloojad ja hoidjad ning kodutütarde instruktor Olga Jürma panuse eest. Kui ei oleks teid, siis ei oleks nii toredat organisatsiooni, mis ühendab kodutütreid Põltsamaast Peipsini ja Tabiverest Vägevani.  

Kõrgemad autasud pälvisid

*Kodutütarde keskjuhatus omistas hinnalise kingituse (keebi) kodutütarde raudvarale, endisaegsele kodutütrele ja organisatsiooni taasloojale proua Helma Kaevalile

*Endisele noorkotkale ja organisatsiooni taasloojale härra Endel Bergmannile omistati meene ja anti Jõgeva Ringkonnavanema tänukiri

*Endisele kodutütrele ja organisatsiooni hoidjale proua Edna Talussaarele omistati meene.

*Kauaaegsetele ning tublidele noortejuhtidele Vaike Niklusele Kamarist ja Laiuse rühmavanemale Leina Kreekile annetati kodutütarde teeneterist

*Kodutütarde kõrgeim tunnustus Hoolsusmärk omistati Monika Millendile Vaimastvere rühmast, Kati Rohtlale ja Kaida Aavistele Puurmani rühmast 

Hoolsuspaela pälvisid

*Lelii ja Laura Aare Vaimastvere rühmast

*Silva Lill Jõgeva linna rühmast

*Carina Aria Kamari rühmast

*Laura Mikk, Reilika Saar ja Elisabet Ottas Laiuse rühmast

*Malle-Mari Läänesaar, Janet Saia, Siret Tamm, Mari-Liis Väits ja Janely Linno Torma rühmast 

Kodutütarde peavanema tänukirjaga tunnustati

*Margot Kattel, Leanika Kruutmann, Mariliis Lindsalu, Piia Pross, Keili ja Keiri Nõmm ning Margit Raud Torma rühmast

*Reilika Saar Laiuse rühmast

*Egle Saks, Karolina Tupits, Marite Komp, Hanna Kuusvere, Birgit Lill Jõgeva linna rühmast

*Kerli Paltsmar, Kristiina Mikk, Kati Kaas ja Hanna-Brita Kaasik Kamari rühmast 

Ringkonnavanema tänukirjaga tunnustati

*Oskuste jagamise eest Valli Villemsit

*Palamuse rühma kodutütreid Greteliis Tervet, Ingel Liis Hedgren Haljast ja Kadri-Liis Elblausi

*Puurmani rühma kodutütreid Kaida ja Carolin Aavistet

*Jõgeva linna rühma kodutütreid Anna Rehi, Marita Traksi ja Angelyka Ilusat

*Mustvee rühma kodutütreid Nicole Vingertšuki, Leana Krivonogovat ja Eliise-Marie Tamme

*Torma rühma kodutütreid Hanna Hansti ja Tuuli-Ly Tähtjärve

*Vaimastvere rühma kodutütreid Tuuli Undritzit ja Netely Jõgarit 

Meenega tunnustati

*Tabivere rühma kodutütart Siiri Palki

*Torma rühma kodutütreid Margit ja Mariliis Rauda, Elina Sarapuud, Helina Keivi, Liisi Tamme ja Kristina Štukertit

*Laiuse rühma kodutütart Kristi Kreeki 

Kodutütarde peavanema tänukirjaga tänati

*Noorte Kotkaste rühmapealikke Andres Reinesbergi Tabivere rühmast, Ants Noormägi Voore rühmast ning Indrek Eensalu Kamari rühmast

*Oskuste jagamise eest said tänukirja Ede Pähn, Katrin Raidma, Leili Aleksejev ja Riina Kink

*Peavanema tänukirjaga tänas Torma rühmavanem Heli Keiv lapsevanemaid Ille Tamme, Terje ja Toivo Tähtjärve, Evi Štukertit, Tiina Leebenit

*Marju Kalbus pälvis peavanema tänukirja aktiivse toetajaliikmeks olemise eest

*Torma, Jõgeva ja Tabivere vallavalitsust

*Jõgeva ja Mustvee linnavalitsust 

Ringkonnavanema tänukiri koostööpartneritele

*Jõgevamaa Päästeteenistus, Tabivere vallamuuseum, Laiuse raamatukogu, Kamari Haridusselts

*Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsist Kaidi Forostovets

*Palamuse Rahvamaja esindaja Ivar Vinkmann

*NKK Jõgeva Ringkond

*MTÜ Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Sõprade Selts.  

Tublide noortejuhtide tunnustuse pälvisid

*Mariana Maasik (Mustvee)

*Katrin Loss (Palamuse)

*Tiina Reinesberg (Tabivere)

*Kertu Vahtra ja Riin Juurma (Puurmani)

*Olga Jürma ja Tiina Aun (Jõgeva linn)

*Marje Kütt (Sadala), Heli Keiv (Torma)

*Janika Altmäe ja Piret Kaur (Voore)

*Monika Millend (Vaimastvere)

*Leina Kreek (Laiuse)

*Vaike Niklus (Kamari)

i

LEINA KREEK, Kodutütarde Jõgeva ringkonnavanem

blog comments powered by Disqus