Kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng tõi noored Põltsamaale

Igal sügisel korraldatakse tublimatele kodutütardele ja noorkotkastele üleriigiline võistlus, kus osalevad maakondade parimad võistkonnad. Tänavune üleriigiline matkamäng sai teoks Põltsamaa piirkonnas ja võistluste peakorraldajateks olid seekord Kamari noortejuhid eesotsas Vaike Nikluse, Indrek Eensalu ja Raimo Lustiga.


Vaike Niklus lausus, et sellel aastal oli Kaitseliidu Jõgeva maleva kord korraldada matkamäng noorematele kodutütardele ja noorkotkastele. Võistlus peeti 3. oktoobril. Kodutütardele on niisugune võistlus sügiseti korraldatud juba paljude aastate jooksul, noorkotkad olid kaasa löömas esimest korda. Korraldajate jaoks muutis see olukorra tunduvalt keerulisemaks, sest võistkondade arv varasemate aastatega võrreldes kahekordistus. Iga malevat saab üleriigilisel võistlusel esindada üks kodutütarde ja üks noorkotkaste võistkond ehk siis maksimaalselt 15+15 võistkonda. Tegelikult oli seekordsele võistlusele registreeritud  27 võistkonda,  tüdrukute  võistkondi 15 ja poiste omi 12.

Eksinud õppisid Põltsamaad paremini tundma

Üks registreeritud tüdrukute võistkond ei jõudnud õigeks ajaks  kohale ja nii oli osalejaid 26.  

Igas võistkonnas oli kaks seitsme- kuni üheksa-aastast ja kaks 10-12 aastast last. Vaike Nikluse sõnul tuli võistlusrajal kontrollpunktid paika panna selliselt, et võistkondade startimise ajavahe oleks vähemalt kümme minutit.

Kui kõik võistkonnad oleks teele saadetud ühekaupa, poleks ühe päeva jooksul olnud võimalik võistlust läbi viia. Nii otsustati stardist korraga teele saata üks kodutütarde ja üks noorkotkaste võistkond. Igas kontrollpunktis tuli sooritada kaks ühtmoodi ülesannet, mida sai korraga teha nii tüdrukute kui poiste võistkond. Tüdrukud ja poisid omavahel ei võistelnud, arvestust peeti eraldi. Matkaraja pikkuseks oli 7,6 kilomeetrit.

Mõned poisid ei saanud Põltsamaal orienteerumisega toime ning nad käisid seetõttu läbi nõutust pikema vahemaa. Küllap nad  õppisid siis ka Põltsamaa linna paremini tundma ning oskavad oma sõpradele seda linnakest paremini kirjeldada.

Rada võistlemiseks paika pannes oli korraldajate sooviks Põltsamaa linna ja valla piiril asuv Kuningamägi rajaga siduda, ent see oleks läbitava vahemaa liialt pikaks muutnud. Raja ettevalmistamiseks kulus terve kuu. Kaardi rajal orienteerumiseks koostas Raimo Lust. Noorte matkamängu ettevalmistamisse oli ühel või teisel moel kaasatud 71 inimest, nende seas 27 endist ja praegust Kamari kodutütart ja noorkotkast, lisaks 27 lapsevanemat ja Kamari haridusseltsi liiget ja Kaitseliidu Jõgeva maleva esindajad.

Jõgeva maleva poisid saavutasid hea tulemuse

Kontrollpunktides tuli lahendada ülesandeid, kus oli vaja nii  nutikust kui füüsilist vastupidavust. Enne võistlejate starti lubamist tegid raja katseliselt läbi Kamari noortest koosnenud nn nullvõistkonnad, kes võistlusel ei osalenud. Esimeses Põltsamaa lossihoovis asunud kontrollpunktis tuli kokku panna pusle, kus tüdrukud tundsid ära oma peavanema Angelika Narise ja poisid Noorte Kotkaste peavanema Silver Tamme.  Pusle kokkupanemine toimus aja peale ja boonuspunktid anti selle eest, kui noored pildil oleva isiku ka ära tundsid.

Kontrollpunktide vahel asus objekt, mis tuli kaardi järgi liikudes üles leida. Selle kõrval tuli teha pilt, millel vähemalt kolm võistkonna liiget. Põltsamaa roosisaarel said noored proovile pannaoma osavuse ja jõu naela pakku lüües. Mida väiksema löökide arvuga hakkama saadi, seda parem tulemus. Selles võistluses olid poisid tüdrukutest oluliselt osavamad.

Jõeäärses pargis oli puude vahele valmis seatud köisrada, mille iga võistkond koos läbima pidi. Siingi oli tarvis nii nutikust kui ka füüsilist vastupidavust. Liigselt kiirustades oli selle ülesande täitmisel oht võistkond puude vahele n-ö kinni ajada.  Võistluste käigus tuli veel aja peale komme paberist lahti teha ning ametikooli õppesõiduplatsil pidid kaks nooremat võistlejat läbima jalgrattal vigursõiduraja. Vanemad võistlejad pidid täitma liiklustesti. Boonuspunkte oli võimalik teenida ragulkaga plekkpurgile pihta saades. Kamari paisjärve ääres tuli kiiruse peale kinnitada tuletõrjevoolikud ja joostes finišijoon ületada. Seejärel ületati paadil aerutades Põltsamaa jõgi, samuti pidid võistlejad seal oskama ära tunda rajal pildistatud objekte. Eriti naljakaid vastuseid anti hoone kohta, kus asub Põltsamaa kaitseliitlaste staap. Seejärel sõidutati noored autoga Kamarisse Metagrupi hoone juurde, kus iga võistleja sooritas lamades õhupüssist viis lasku langevate märkide pihta.

Seejärel anti võistlejatele start ja see vahemaa kuni Kamari seltsimajani tuli läbida joostes aja peale. Et esimestel raja läbinud võistlejatel igav ei hakkaks, tegutsesid Kamari seltsimaja juures töötoad. Esikolmikusse kuulunud võistlejad said kenad medalid ja uhke karika. Tüdrukutest osutus võidukaks Lääne ringkonna võistkond, keda tänavu esindasid Hiiumaa lapsed. Tüdrukute arvestuses tuli teisele kohale Põlva ja kolmandale kohale Sakala võistkond. Noorkotkaste arvestuses võitsid Rapla maleva poisid, teisele kohale tulid Jõgeva maleva poisid ning kolmandale kohale Võru maleva poisid.

„Kokkamisvõistluse“ tegi läbi Kamari Haridusseltsi kokast juht Kalli Kadastik, kes pidi kogu seltskonnale toitu valmistama ja kaugemalt saabunuid päris mitme toidukorraga kindlustama.

Tubli teise koha saavutanud Jõgeva maleva noorkotkaste võistkonda kuulusid kahe noorema liikmena Lehola Vaarpuu ja Robin Pootsik ning kaks vanemat olid Venno Välba ja Markus Õim. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus