Koduseinte vahelt välja

Möödunud aasta veebruaris alanud ja nüüdseks lõppenud projekti “Puuetega noorte integratsioon avatud tööturule Jõgevamaal” rahastas Euroopa Ühenduse noorsooprogramm Euroopa Noored.

“Kuna meile endale oli südamelähedane eelkõige töötemaatika, aga programm Euroopa Noored on suunatud rohkem vaba aja tegevustele, siis katsusime need kaks asja omavahel ühendada ning kavandasime rea vaba aja üritusi, mis aitasid luua eeldusi töö saamiseks,” ütles projekti nõustaja Kaire Kaasik, kes tegeleb puudega inimestega ka oma põhitöökohal Jõgeva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas.

Projekti tuumikgrupiks olid mõned hakkajamad puudega noored, Kairel oli rohkem juhendaja ja paberitöö tegija roll. Tuumikgrupi koosseis muutus aasta jooksul mõnevõrra. Projekti lõppedes kuulusid sellesse Ingrid Persman, Kristel Kivioja ja Marika Pärs. Kaks esimest õpivad sotsiaaltööd, nii et neile oli projektis osalemine heaks praktikaks.

“Ühtekokku sai meie ettevõtmistest osa veerandsada puudega noort, kelle vanus jäi 16 ja 35 eluaasta vahele. Kuigi saatsime teated üle maakonna laiali, lõid kaasa ikkagi põhiliselt Jõgeva linna ja lähiümbruse valdade noored,” ütles Kaire Kaasik.

Tegus aasta

Kogemuse, kuidas sihtrühmani jõuda, said tuumikrühma liikmed kohe alguses. Nad panid kokku projekti tutvustava ja avaüritusele kutsuva infomaterjali ning saatsid selle laiali vallavalitsustesse valla lehtedes avaldamiseks või muul viisil edastamiseks. Paraku tuli mullu aprillis toimunud avaüritusele ? infopäevale, millel käsitleti puudega inimeste õigusi ning toetuste ja koolituse saamise võimalusi ? suhteliselt vähe osalejaid. Edaspidi olid tuumikgrupi liikmed targemad: nad küsisid valdade sotsiaaltöötajatelt andmeid puudega noorte kohta ning võtsid nendega ise telefonitsi kontakti. Ja suutsid sel moel hulga senini lihtsalt kodus istunud noori üritustele kaasa tõmmata.

Peale avaürituse said aasta jooksul teoks Marika Pärsi juhendatud meisterdamispäev Jõgeva haigla päevakeskuses, jaanituli Kassinurme mägedes, mille käigus ühed said laua katmise ja teised lõkkematerjali muretsemise kogemuse, kahepäevane suvelaager Peipsi ääres Kodaveres ja huvireis Hiiumaale, kus toimib väga edukalt puuetega noorte toetatud töö projekt, st süsteem, et puudega noortel aidatakse töökoht leida, seda nõustamise ja toetamisega hoida ning makstakse esialgu projektirahadest kinni ka tema töötasu.

Sügisel oli plaanis projektis osalevatest noortest näitetrupp moodustada, aga kuna soovijaid kogunes vähevõitu, kaasati nad lihtsalt haigla päevakeskuse näiteringi, kellega koos esineti detsembri algul Jõgevamaa PIKi korraldatud puuetega inimeste päeval. Viimasel, tänavu veebruaris maavalitsuse saalis toimunud kokkusaamisel õpiti projekti tuumikgrupi liikmete juhendamisel elulookirjeldust koostama ning tööintervjuud andma.

Uued ideed

Aastase projekti kogueelarve oli 61 000 krooni ning kõige suurem osakaal oli selles transpordikuludel: peale pikemate ühisreiside toetati ka näiteks kaugemal elavate noorte sõitu Jõgeval toimunud üritustele.

“Minu jaoks oli kõige toredam see, et ma nägin, kuidas projekti kaasatud noored aasta jooksul silmnähtavalt aktiivsemaks muutusid ning kuidas nad üksteist innustasid ja inspireerisid,” ütles Kaire Kaasik.

Kuigi projekt polnud suunatud otseselt töökohtade otsimisele, vaid pigem noorte aktiviseerimisele ja koduseinte vahelt välja toomisele, leidis üks noor selle aasta jooksul endale siiski praktikakoha ning teise suhtes käivad läbirääkimised võimaliku tööandjaga. Olgu öeldud, et osa projektis osalenuid töötas juba varem. Äsja lõppenud projektist on aga välja kasvamas uus, nüüd juba mitme maakonna puudega noori haarav noorsooalgatusprojekt, mille raames korraldatakse suvel koostöös Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojaga loovtegevustele keskendatud fantaasialaager. Sedagi projekti rahastab programm Euroopa Noored.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus