Koduõde aitab erihooldust vajaval inimesel hakkama saada

Koduõe teenused on patsiendile tasuta, selle eest maksab haigekassa. Koduõe visiidi vajalikkusest tuleks teavitada hooldusteenust vajava inimese perearsti. Samuti saab hooldust vajava patsiendi koduõe juurde juhatada eriarst ning statsionaarist lahkuva haige raviarst. Kui koduõe teenuse juurde suunab patsiendi eriarst või raviarst, teavitatakse sellest kindlasti ka perearsti.

Jõgeval töötab kolm osalise koormusega koduõde ? Ave Traks, Aime Kukk ja Malve Vaiksaar, Põltsamaa piirkonnas kaks koduõde – Eha Kuppart ja Liivia Juhandi. Vajaliku töökoormuse tekkimisel saab koduõe ka Mustvee piirkond, praegu pole sinna töötajat leitud.

Transpordi eest eraldi tasuma ei pea

Koduõe teenuseid on pakutud ka Jõgeva vallas Siimustis ja Jõgeva alevikus. Haigekassa on visiite ette näinud linnast kuni 10 kilomeetri raadiuses, kui patsiente on ka kaugemal, keegi abita ei jää. Põltsamaa piirkonnas näiteks tulevad koduõe visiidiringid 17-18 kilomeetrit linnast välja.

Transpordi on haigekaasa koduõe visiidi sisse kirjutanud, keegi eraldi selle eest maksma ei pea. Õde sõlmib iga patsiendiga lepingu. Leping koosneb kahest osast – esimene pool määrab ära koduõenduse osutamise tingimused, teine pool on individuaalne, kus on kirja pandud konkreetsele patsiendile tehtavad õendusabi protseduurid. Kokkulepped sõlmitakse esimesel või teisel visiidil, vältimaks arusaamatusi, sest mõned patsiendid soovivad, et õde käiks möödaminnes ka apteegis, poes, raamatukogus jne, aga õel on palju patsiente ja kõikide soovide täitmine võtab päris palju lisaaega.

Jõgeva haiglas koduõdede tööd koordineeriva Laine Ottensoni sõnul vajavad koduõe abi eelkõige eakad inimesed, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud. Nad ei vaja enam statsionaarset jälgimist ning saavad elada oma kodus, kuid täielikuks paranemiseks kulub veel ära meditsiiniõe abi.

Samuti vajavad õe abi kroonilisi haigusi põdevad inimesed, kes on oma igapäevatoimingutes teistest sõltuvad, kuid nende tervise seisund on stabiliseerunud. Need inimesed vajavad perioodilist kontrolli, ravi korrigeerimist ja elamistoimingutega hakkamasaamise õpetust, nende pereliikmed aga nõustamist.

Laine Ottenson ütles, et kui hooldatav vajab sidumist, tuleb koduõde esimesele visiidile koos sidemete ja plaastritega. ?Edaspidi peab patsient muidugi ise sidemed ja plaastrid varuma. Sidumispakend steriilse materjaliga (sisaldab pintsette ja haava puhastamiseks steriilset materjali) on koduõel haiglast kaasa võetud,? kinnitas Ottenson. Ravimid ostab patsient ise talle perearsti poolt väljastatud retsepti alusel.

Koduõe visiit võib kesta poolteist tundi. Koduõde saab patsiendile valmis panna ka ravimid. ?Meil on karbid, kuhu saame panna päeva ravimid. Koduõde saab jagada välja mitme päeva ravimid. Kui patsient unustab ega suuda meenutada, kas ta on võtnud kõik rohud, siis kuupäevade ja kellaaegadega varustatud karp aitab kindlaks teha, kas rohi on võetud või ei. Elu näitab, et eakamad inimesed pole sageli kodus oma ravimeid järjekindlalt võtnud ning satuvad seetõttu tihti haiglasse,? rääkis Ottenson.

Koduõendusteenus on laialt levinud kõikides arenenud riikides, Eestis pakub haigekassa seda rohkem kui poolteist aastat, 2003. aasta aprillist. Esimesel visiidil hindab õde kliendi seisundit ja abi vajalikkust ning koostab õendushooldusplaani, võttes aluseks arsti määratud ravi. Samuti määrab õde kindlaks visiitide sageduse. Maksimaalselt tehakse ühele inimesele kuni kaks visiiti päevas.

Koduõendus-hooldusteenuse hulka kuuluvad:
*nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks
*kliendi juhendamine ja õpetamine
*pereliikmete juhendamine ja õpetamine
*abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine
*ravivõimlemise õpetamine ja juhendamine
*kliendi riietamine
*raskelt haige pesemine
*silmade, suu ja jalgade hooldus
*kuulmisaparaadi puhastamine
*raskelt haige ja surija põetamine
*kehatemperatuuri mõõtmine
*pulsisageduse lugemine
*vererõhu mõõtmine
*lamatiste ennetamine ja hooldus
*esmaabi andmine
*elustamine
*haavade sidumine
*perifeerse veeni kanüleerimine
*ravimite manustamine
*tilkinfusiooni tegemine
*põie kateteriseerimine
*mikroklistiiri tegemine
*stoomi hooldus

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus