Kodulinnud tuleb hoida siseruumides

Põllumajandus- ja toiduamet kehtestas eilsest lindude gripi tõkestamiseks üle-eestilise lindude väljas pidamise piirangud. Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul kehtestatakse täiendavad piirangud, et lindude gripi ohtu vähendada.


„Kuna lindude gripp on levinud kogu Euroopas ning jõudnud ka Eestisse, siis antud meetme abil loodame gripi levikut tõkestada,“ selgitas Sammel.
Lindude väljas pidamine saab olema lubatud erandolukorras PTA loal, juhul kui seespidamine vääramatult seab ohtu lindude elu ja tervise. Sel juhul peab olema välistatud lindude kokkupuude looduses vabalt elavate lindudega.
Kehtestatud piirangute järgimist kontrollivad PTA ametnikud.
Kontrolli käigus hinnatakse linnupidajate poolt rakendatud taudi ennetamise meetmete kohasust, selgitades vajadusel nende olemust. Nõuetele mittevastavuse korral teeb järelevalveametnik linnupidajale ettekirjutuse.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus