Kodukandi ühenduse juubelil tekkis idee külavanemate ümarlauast

Sadala rahvamajas peetud Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse 10. sünnipäeval tekkis idee kutsuda kokku maakondlik külavanemate ümarlaud.

Idee käis välja Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse koordinaator Pille Tutt. “Rõõm oli tõdeda, et koosolijad toetasid ideed ja pidasid vajalikuks eelnevalt kokku kutsuda piirkondlikud ümarlauad, mis annaksid võimaluse kodukohale lähemate mõtete ja ideede väljatoomiseks, et siis juba suuremas ringis maakondlikus külavanemate ümarlauas ühiselt arutada ning leida võimalusi ja lahendusi külaelu edendamiseks ja arendamiseks,” rääkis ta.

Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse esimees Karina Kaarepere palus juubelil osalenud omavalitsusjuhte avaldama mõtteid külaliikumise hetkeseisu ja tulevikuväljavaadete kohta.  “Osa mittetulundusühinguid tegelevad päevast päeva kodupaiga elu mitmekülgsemaks ja huvitavamaks muutmisega. Nii teevad nad tegelikult sisulist tööd, milleks oleks vaja ka baasraha. Ilma toetuseta võib tekkida oht, et sädeinimeste energia hakkab pikapeale vaibuma,” märkis Saare vallavanem Jüri Morozov.

Torma vallavanem Riina Kull ütles, et suuresti tänu kodukandi ühenduse tekkimisele  hakkasid maapiirkonnas moodustuma külaseltsid. “Meie vallas on tegus seltsielu nii Torma, Sadala kui ka Vaiatu kandis. Samuti soosib kodukandiliikumine suuresti maainimeste pidevat enesetäiendamist, elukestvat õppimist,” lisas ta. Mõtteid oma piirkonna külaelust avaldasid ka Pajusi vallavanem Reet Alev ja Jõgeva vallavanem Enn Kurg.

Karina Kaarepere rääkis aastapäevapidustustel ka Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse saamisloost. Ta meenutas, et ühendus loodi 2000 aasta märtsikuus Maarja rahvamajas toimunud maakonna erksate külainimeste   kokkusaamisel. Ülevaadet maakondliku kodukandi ühenduse tegemistest illustreeris ka slaidiprogramm.

“Mida tuumakam on külaelu ja kohaliku rahva initsiatiiv ja tegutsemistahe, seda jõudsam on ka vald ja ühtlasi riik,” märkis Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev, kes andis külaliikumise vaimsuse ja missioonitunde hoidmise ning eduka külaelu eestvedamise eest maavanema aukirjad Pille Tutile ja Tiia Pärtelpojale ning tänukirjad Ats Nõmmele, Karina Kaareperele, Mari-Liis Kolgile ja Antonina Vahile.

Kiidusõnu seniste tegemiste kohta ja edusoove edaspidiseks  kuuldi ka üle-eestilise  liikumise Kodukant tegevjuhilt Kai Krabolt.

“Jõgevamaa külaliikumine paistab silma huvitavate ja vaimuerksate sündmuste,  teotahteliste inimeste poolest.  Eriti energiliseks võib mõistagi pidada sädelevat maakonna koordinaatorit Pille Tutti,” lisas Ida-Virumaa Külade esinduse juhatuse esimees Kersti Tammesaar. Samuti tõid tervitusi Lääne-Virumaa  maakondliku ühenduse Virumaa Lootus juhatuse liikmed, ka Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht.  Head soovid ühistegevuse arendamiseks olid kaasa toonud maakondliku ühenduse liikmed.

Esinejatest sisustasid sünnipäevapeo etleja Jaana Koppel ja akordionist Johannes Haav  poeesia-ja muusikaprogrammiga ning Sadala naisrühm tantsukavaga.  

Sünnipäevale kogunejatele  pakuti  Sadalale omast  liha- ja kapsatäidisega koduleiba.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus