Koduhoovist kujuneb prügila

Jõgeva linnas Pae kaupluse taaraautomaadi läheduses kogunevast prügist on aastatega saanud  Liiva 2 ja Liiva 4 elanikele püsiv ja silma riivav probleem. Meie akendesse paistab prügila, mis eksisteerib juba mitmeid aastaid.

Tõsi, pöördumisel Jõgeva Majandusühistu poole on püütud probleemile lahendust leida ja pakendikonteinerid majade lähedusest ära Pae poe parklasse viidud. Kuid linna- ja vallaelanikud pole kahjuks muudatusest aru saanud ja ladustavad prahti endiselt edasi haljasalale!

Põhilised prügitoojad on autojuhid, kes tulevad  oma pudeleid tooma taaraautomaati ja poetavad ka prügikoti murule. Milline eeskuju meie lastele!

Õpetajana koolis oma koduümbruse puhtana hoidmisest ja loodussäästvast käitumisest rääkida on justkui hane selga vesi, sest millist eeskuju annavad ema ja isa, kes kortermajade akende alla oma prügikoti vedelema jätavad.  Ja nii ongi kauplusteesised  ja linna mänguväljakud täis maha loobitud jäätisepabereid ja krõpsupakendeid.

Selline rikkalik toidulaud meelitab kohale varesed ja hakid, kes on tänulikud kergelt saadud kõhutäie eest. Meie maja ees kasvavate  vahtrate ja nulgude otsa on hakid teinud sel kevadel mitmeid pesi  ning nende arv aina kasvab. Oleme sellest probleemist teavitanud ka Jõgeva linnavalitsust, kuid nende vastus oli, et loodusliku vaenlase puudumisega on Jõgeva linnas pesitsev vareseliste koloonia kasvanud ja linnud võtavad kasutusse uued pesitsuspiirkonnad. Pesade mahavõtmist saadi teha 1. aprillini. Hilisemat tõrjumist keelab looduskaitseseadus.

Ühtpidi on küll linnaruum kaunimaks muutunud  – renoveeritud Pae tänav ja lasteaed Karikakar” -, kuid praktilised probleemid prügi ja varestega vajavad siiski lahendust. Head kaaslinlased, minu pöördumine teie poole oleks, et vaadake palun enda ümber ja ärge risustage linnaruumi prügikottidega, mis on suurepärane toidulaud varestele! Kui ikka prügikast on täis ja sinna teie kott sisse ei mahu, siis palun minge  järgmise pakendikonteineri juurde, mitte ärge lootke, et küll keegi hunniku mahajäetud prügikotte haljasalalt ära koristab. 

ULVI VALDMAA, Liiva 4 majanõukogu liige

i

Prahihunnik viiakse ära neljapäeval

Jõgeva linnavalitsuse linnamajandusosakonna keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist Jaan Vahtla märkis, et Pae poe taga oli kokku kolm pakendimahutit. Nn kandilised teisaldati, üks neist on nüüd kaupluse ees parklas, teine kesklinnas. Ka ümar mahuti teisaldati, pisut eemale senisest asukohast. Teisaldamise põhjuseks oli seesama prahistamine. Jõgeva linn on tellinud BRP Halduselt selle prahi äraveo ja loodame, et inimestel jätkub ikkagi niipalju arukust, et nad mõistavad oma pakendi panna konteineri sisse, mitte kõrvale. Meile teadaolevalt veetakse prahihunnik ära neljapäeval ja krundi omanik Jõgeva Majandusühistu paneb sinna prügi mahapanemist keelavad sildid.

Vareste ja hakkide asjus. Liiva 2 ees kasvavatel puudel on nende pesad, puud asuvad selle maja kinnistul.

Vastavalt jäätmeseadusele on tegu jäätmete ebaseadusliku ladestamisega, mille eest on eraisikule ette nähtud rahatrahv kuni 300 trahviühikut. Keskkonnainspektsiooni kodulehel on teave, et “piraatidest” tuleb teatada tel 1313 juba sündmuse toimumise ajal.

Iga karistus eeldab süü tõendamist. Kuna tegevus toimub elamute akende all ja sealkandis on alati ka rahvast liikvel ning kaasajal on paljudel olemas pildistamise võimalus, siis seaduserikkuja tuvastamiseks oleks vaja ta pildistada ja pilt saata aadressil 1313@rescue.ee või fikseerida rikkuja autonumber ning sellest keskkonnainspektsioonile teada anda.

blog comments powered by Disqus