Kodanikuühiskond tunnustab taas tublimaid

Novembri lõpus saavad taas kokku kõik need, kellele südamelähedane kodanikuühiskond ja kodanikeühendustes tegutsemine. Nad vahetavad omavahel  mõtteid ja tublimaid tunnustatakse.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) koostöös Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse, Koostöökoja, Spordiliidu Kalju, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ja maavalitsusega kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna käesoleva aasta paremate kodanikeühenduste tunnustamiseks. Tunnustust jagatakse kaheksas kategoorias. 

Kandidaat peab vastama kategoorias esitatud nõuetele

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikeühenduste konsultandi Kersti Kurvitsa sõnul on konkursi eesmärk tunnustada Jõgevamaal edukalt tegutsevaid kodanikeühendusi, nende poolt teostatud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid ning teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste antavat panust Jõgevamaa elukeskkonna arendamisse.

Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, kodanikeühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused kui ka  riigiasutused.

Eraisik ei saa esitada ennast kandidaadiks. Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati. Ühte isikut või ühendust saab esitada kandidaadiks mitmesse kategooriasse.

Kandidaadid esitatakse konkursi väljakuulutamisel toodud tähtajaks elektroonilisel vormil JAEKi e-posti aadressile: info@jaek.ee  ning kirjalikult Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskuse nimele aadressil Suur tn 3, Jõgeva. Esitamise elektrooniline vorm avaldatakse korraldajate kodulehtedel. Täidetud ankeete oodatakse kuni 9.novembrini.

Arvesse lähevad ainult esitamise vormi abil üles seatud kandidaadid. Korraldajal on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat infot. Esitatud kandidaat peab vastama kategoorias esitatud nõuetele.

Kõik esitajad peavad ka põhjendama, miks just see kandidaat või kandidaadid sellesse kategooriasse esitatakse, põhjenduseta kandidaat ei lähe parimate valimisel arvesse.

Lisada võib kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Kandidaatide ankeedid võtab vastu ja registreerib JAEK. 

Oodatakse rohkelt ettepanekuid

Auhinnaga “Aasta parim kodanikeühendus” tunnustatakse vähemalt kaks aastat tegutsenud seltsingut, mittetulundusühingut või sihtasutust, kelle tegutsemise alguskuupäev on vähemalt kaks aastat varasem kui konkursi väljakuulutamise aasta 1. detsember; kes on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte ning on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

Aasta atraktiivseimana tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

Aasta kodanik on aasta jooksul silma paistnud olulise isikliku panusega kodanikuühiskonna arendamisse Jõgevamaal, on osalenud vabatahtlikus tegevuses väljaspool oma töökohustusi või tegutsenud aktiivselt kodanikeühenduste töös. Tema tegevusel on oluline mõju organisatsiooni, piirkonna või maakonna arengule.

Aasta kodanikuühiskonna toetajana tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Jõgevamaa kodanikuühiskonnale. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

Auhinnaga “Piirkonna parim kodanikeühendus” tunnustatakse seltsingut, mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on silma paistnud nimetatud piirkonna kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud piirkonna inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis piirkonna teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

Jõgevamaa sädeinimesena tunnustatakse isikut, kes on tuntud ja omab autoriteeti kodanikeühenduste hulgas Jõgevamaal ning on oma tegevusega toetanud ja kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule, ta tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega ning on aktiivne oma kodukoha avaliku elu korraldamises.

Jõgevamaa parim küla on saavutanud väljapaistvaid tulemusi oma külaelu arendamisel. Küla iseloomustab külasisene koostöö, uute külaarenduslike projektide käivitamine ja elluviimine, hea koostöö kohaliku omavalitsusega, avatus ja laiem avalik tuntus.

Mullu esitati kümnesse kategooriasse kokku 107 kandidaati. Parema kuulutatakse välja 29. novembril Lustivere kultuurimajas peetaval Jõgevamaa kodanikeühenduste konverentsil, kus on teemaks kogukonnad ja nende võimalused ning seegi, kuidas me ise saame oma elu piirkondades, kust riik teenused välja viinud (bussipestus likvideeritakse, postkontor ja kool pannakse kinni), ellu jääda. Konverentsil tuuakse ka näiteid, kuidas mujal lahendusi on leitud.

Tunnustuse kategooriad

*Aasta parim kodanikeühendus

*Aasta atraktiivseim kodanikeühenduste projekt või kodanikuühiskonna tegu

*Aasta kodanik

*Aasta parim kodanikuühiskonna toetaja

*Piirkonna parim kodanikeühendus:

Põltsamaa piirkond (Põltsamaa linn, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vald)

Jõgeva piirkond (Jõgeva linn, Jõgeva, Palamuse, Tabivere vald)

Peipsi-äärne piirkond (Mustvee linn, Kasepää, Torma, Saare ja Pala vald)

Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse poolt väljaantavad kategooriad:

*Jõgevamaa sädeinimene

*Jõgevamaa parim küla 

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus