Kodakondsuseksami koolitajad atesteeritud

Laupäeval, 1. aprillil andsid Integratsiooni Sihtasutus ja Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus üle tunnistused ligi 80 atesteeritud koolitajale, kes hakkavad alates maikuust läbi viima koolitusi kodakondsuseksamiks valmistujatele.

Selliseid koolitusi hakatakse Eestis korraldama esmakordselt, eesmärgiga valmistada järgneva pooleteise aasta jooksul kodakondsuse eksamiks ette 10 000 määratlemata kodakondsusega isikut.

Koolitajate kursustel osalejad valiti välja avaliku konkursi korras. Kursustel käsitleti kodakondsuse temaatikat, Eesti ajalugu ja riigiõiguslikku arengut, kodakondsuseksami sooritamise senist kogemust, läbi viidi ka suhtluskoolitus. Kursustel osalenud sajast inimesest läbis atesteerimise edukalt ligi 80, kes said õiguse antud valdkonnas koolitajatena töötada.

Kursuste suhtluskoolituse läbiviija Marika Lahe sõnul on hea meel tõdeda, et kursustel osalenud inimeste valik on igati õnnestunud ning nende avatus ja motivatsioon on üllatavalt suur. “Väga paljud koolitusel osalenutest on ka pikaaegse õpetamise kogemusega,” lisas Lahe.

Koolitustel osalenu Helju Vosperti arvamuse kohaselt olid kursused hästi korraldatud. “Tunnen, et sain põhjaliku ettevalmistuse koolitamaks inimesi kodakondsuseksami edukaks sooritamiseks,” sõnas Vospert.

Koolituste läbiviimiseks vajalikud kavad ja õppematerjalid valmistas ette Jaan Tõnissoni Instituut. Instituudi eksperdid on töötanud välja ka metoodika, koolituskavad ja õppematerjalid, mida kasutatakse määratlemata kodakondsusega isikute koolitusel. Käesoleva aasta maikuus algavate koolituste eesmärgiks on abistada Eesti kodakondsuse taotlejaid põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks ettevalmistamisel.

Koolitused on osa Euroopa Liidu Üleminekutoetuse projektist “Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis”. Projekti eesmärk on suurendada Eesti kodanike arvu määratlemata kodakondsusega isikute hulgas, kasvatades nende teadlikkust tingimustest, mida tuleb täita, et saada Eesti kodakondsust. Projekt käivitati 2005. aasta jaanuaris ja lõpeb 2007. aastal. Projekti tellija on Riigikantselei, projekti koordineerib Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus.

INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS

blog comments powered by Disqus