“Kiusamisest vabaks” projekt Jõgeva põhikoolis

Pilootprojektis “Kiusamisest vaba kool” osaleb 25 kooli üle Eesti. Jõgeva maakonnast osalevad nimetatud projektis Jõgeva põhikooli 1a ja 1c klass.

“Kiusamisest vaba kool” on mõeldud 1.-3. klassi õpilastele. Metoodika on loodud üksteist arvestavate suhete loomiseks klassis. Projekti kaudu ennetatakse kiusamist ning edendatakse üldist käitumiskultuuri.

Programm tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Metoodika “Kiusamisest vaba kool” eesmärk on luua õpilaste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Metoodika pakub lastele vahendeid, kuidas lahendada kiusamisolukordi ja kuidas seista enda või teiste eest, kui kogetakse narrimist.

Mõlemad projektis osalevad klassid said projekti tegevuste rakendamiseks komplekti metoodilisi materjale ehk kohvri, mis sisaldab vestluskaarte erinevatest olukordadest, mitmeid käsiraamatuid ning sõpra karu.

Oleme üritanud igal nädalal viia läbi ühe tunni ehk koosoleku, mille käigus arutleme põhjalikult ühe vestluskaardi üle, leiame mitmesuguseid lahendusi, paneme ennast tekkinud olukorda ning räägime sellest, milliseid tundeid sellised olukorrad meis tekitavad. Vestluse käigus toovad õpilased rohkesti näiteid tekkinud olukordadest oma kogemuste põhjal. See võimaldab taas käsitleda erinevaid emotsioone ja tundeid ning nende väljendamise vorme.

Koosolek toimub enamasti ringis põrandal istudes, sest nii näevad kõik kõiki ja on hea suhelda teistele silma vaadates. Õpilased on õppinud kuulama oma kaaslasi ning ootavad kannatlikult oma järjekorda rääkimisel. Lisaks vestlusringidele oleme teinud projekti läbiviimise käigus hulga huvitavaid ühistöid, mänginud mitmesuguseid mänge, mänginud läbi situatsioone, viinud läbi õuesõpet, lugenud õpetlikke raamatuid ja muud põnevat. Tund lõpeb enamasti massaažiringiga. Kedagi ei sunnita, õpilane peab end selles ringis hästi ja vabalt tundma.

Õpilased ootavad põnevusega karukoosolekuid ning suhtuvad käsitletavatesse teemadesse tõsiselt. Sellest on kujunenud avatud ja positiivse atmosfääriga vestlusring, kus igal lapsel on õigus ja võimalus oma arvamust avaldada. Õpilased oskavad väga hästi situatsioone analüüsida ja järeldusi teha. See on pikk protsess, mille käigus on arenenud ja arenevad nii õpilased kui ka õpetajad.

Kõik õpetajad pööravad kindlasti suurt tähelepanu positiivse ja kiusamisest vaba õpikeskkonna loomisele. Selle projekti metoodika annab aga võimaluse teha seda teadlikumalt, planeeritult ning eesmärgistatult. Õpilased oskavad kaasa rääkida väga keerulistel teemadel ning seostada neid oma kogemustega.

Oluline roll on alati kodude toetusel ning kooli ja kodu vahelisel koostööl. Lapsevanemad peavad toetama laste hakkamasaamist ja lastevahelist head läbisaamist, nii et keegi ei tunneks end eemaletõrjutuna. Kõige suuremad eeskujud lastele on nende vanemad. Oleme tänulikud lapsevanematele, kes toetasid väikeste karude ostmist õpilastele. See väike armas sõber on igale õpilasele väga tähtis ning nendega tegeletakse klassis iga päev.

Esimene õppeaasta lõppes kahe klassi ühisüritusega. Meenutasime koos, mis mööduvast õppeaastast seoses projektiga eriti meeldis, millised on õpilaste ootused järgmiseks aastaks ning iga tubli projektis osaleja sai sõber karu tänukirja.

Projektis osalevate õpilaste sõnul on sõber karu nende jaoks tõeline väike sõber, kellega hea meelega mängitakse, kellele räägitakse oma muresid ning kes on tõeline paha tuju peletaja.

Lastele see projekt väga meeldib ning nad ootavad suure põnevusega sõber karuga seotud  tegevuste jätkumist uuel õppeaastal.

Koos õpilastega läksid  suvepuhkusele ka karukesed, et sügisel taas koos alustada.

Soovime kõigile toredat suve ning ärge unustage, kui oluline on olla kaasinimeste suhtes hooliv ja salliv. 

i

PIRET LÄÄNE, MARGE VÄLJAOTS, Jõgeva põhikooli klassiõpetajad

blog comments powered by Disqus