Kirna matkaraja sillad valmis

Puurmani valda jääva Alam-Pedja looduskaitseala Kirna pea seitsme kilomeetri pikkust õpperada saab nüüd läbida kraavi kukkumise ees hirmu tundmata, sest uued sillad on valmis saanud.

Taas on matkasõprade jalge alla maetud tuhandeid eurosid Euroopa Liidu maksumaksja raha. Ikka selleks, et ühel meie tuntumal looduskaitsealal oleks võimalik liikuda.

Sildade uuendamine oli väga vajalik, sest see aitab loodushuvilistel turvalisemalt rajal liikuda ning vältida loodusväärtuste kahjustamist. Kindlasti on oluline, et see rada oleks läbitav ja heas seisukorras. Raja kasutaja jaoks tähendab see võimalust meeldivalt looduselamusi ammutada ning turvaliselt ja kuiva jalaga liikuda. Samuti annab see külastajatele suuremad ja hõlpsamad võimalused ennast loodusteadmiste vallas harida, sest tegemist on õpperajaga, mille ääres tutvustatakse üldsusele ka kohalikke loodusväärtusi.

Kirna õpperaja sillad ehitas AS Meris. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) rekonstrueeris Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” raames Kirna õpperaja sillad. Sildade maksumus oli RMK pressiesindaja kinnitusel kokku 29844 eurot. Kogu projekt, mis hõlmas ka 12 infotahvli ja lõkkekohtadele pinkide paigaldamist, maksis kokku 38484 eurot.

RMK pressiesindaja kinnitas, et ERFi meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” projektidel on küll sajaprotsendiline toetus,  kuid kuna viidi läbi uus hange, sest esimese pakkumise võitnud firma loobus, siis kallines hange 2723 euro võrra, mis jääb RMK omaosaluseks.


Vanad sillad olid väga lagunenud, mõnda aega seisis RMK kodulehel märge, et rada on kinni. Looduskaitseühingu Kotkas juhataja Robert Oetjen küsis kevadel Alam-Pedja raamatu esitlusel, mismoodi saab loodus kinni olla. Tema hinnangul pole see võimalik.

“Mäletan, et kui varem oli midagi radadel katki, piisas ühest telefonikõnest ja brigaad tuli kohale ning asi sai korda. Polnud oluline, kas seda tehti nädalavahetusel, kella kümne ajal hommikul või kell viis öösel,” lisas Oetjen.

Üsna varsti kaunist sügisest värvidemängu pakkuv Alam-Pedja looduskaitseala Kirna rada ootab huvilisi seda kõike nautima.

Mis on Alam-Pedjal tehtud

*Alam-Pedja looduskaitsealal on ERF meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” (I investeeringute kava) rahalisel toel palju ära tehtud

Selli-Sillaotsa rajal

*2011. aastal on projekti raames rekonstrueeritud:

*Selli-Sillaotsa õpperajal kaetud 400 meetrine rajalõik hakkepuiduga

*Samas on uuendatud laudteed 170 meetri ulatuses
Kirna rajal

*2010. aastal rekonstrueeriti:

*Kirna õpperajal 12 infotahvlit

*Altmetsa- ja Pedja jõe lõkkekohad

2012. aastal rekonstrueeriti:   

*Kirna õpperajal 10 silda

*Sillad läksid maksma 29844 eurot

*Ehitajaks on firma Meris AS

*ERF-ist eraldati Alam- Pedjal loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimiseks  kokku 35 760  eurot

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus