Kirjandivõistlus teemal “Tulevik ja karjäär”

Sihtasutus Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus kuulutab kolmandat aastat välja kirjandivõistluse teemal “Tulevik ja karjäär.” Võistlustöö täpsema pealkirja saab autor sõnastada vabal valikul või valida Innove kodulehekülje aadressilt: www.innove.ee/kirjand.

Osa võtma on oodatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased ning 2004/2005. õ.-a. kooli lõpetanud noored. Korraldajate eesmärk on suunata noorte tähelepanu oma elutee planeerimise olulisusele tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Võistlustööks sobib arutlev kirjand, kuid välistatud pole ka muus vormis proosakirjutised. Hinnatakse eelkõige kirjandi sisukust, loogilist arutluskäiku, isikupärast lähenemist ja ladusat keelekasutust, samuti võimet oma ideid selgelt ning veenvalt esitada. Võistlustöö tuleb esitada eesti keeles.

Sel aastal toimub võistlus koostöös Kaitseliidu ja Eesti Energiaga, kes on parimatele kirjutajatele välja pannud ka auhinnad. Võitjate autasustamine toimub infomessi Teeviit avamisel 1. detsembril 2005 Tallinnas. Välja antakse I – III koht, peapreemiaks on arvuti, 30 paremale kirjutajale on Teeviida korraldajate poolt vabapääse infomessile. Uuendusena antakse tänavu eripreemia parimale juhendajale, milleks on üldhariv koolitus omal valikul Kaitseliidu koolis. Kirjandivõistluse ?üriisse kuuluvad Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liikmed.

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 14. november 2005.
Kirjand saata e-posti aadressil kirjand@innove.ee märgusõnaga: Kirjand.
Kindlasti lisada kontaktandmed:
– nimi ja perekonnanimi (soovi korral varjunimi)
– kool, kus õpid (või lõpetasid käesoleval aastal) ja klass, kursus või vanus
– kontakttelefon
– e-posti või tavaposti aadress
– juhendaja nimi (juhendaja olemasolu korral)Täpsemalt saab võistlusest ja selle tingimustest lugeda aadressil: www.innove.ee/kirjand. Samas saab tutvuda ka eelmiste kirjandivõistluste tulemustega.

Kirjandivõistlus toimub Euroopa Liidu struktuurifondi meetmest 1.1 rahastatud projekti Karjääriteenuste süsteemi arendamine Eesti Vabariigis raames.

*E-posti võimaluse puudumisel võib töö saata aadressil:
Karjäärinõustamise Teabekeskus / Sihtasutus Innove
Liivalaia 2, 10118 Tallinn
Lisainfo: Margit Rammo 699 80 58, Kaja Sarapuu 51 06 441.

Tiina Salumäe,
SA Innove infojuht

 

blog comments powered by Disqus