Kirjad

Algab õpilaste keskkonnauurimuste konkurss

Haridus- ja Teadusministeerium, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ning GLOBE programm Eestis kuulutavad välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise konkursi.

Osalema kutsutakse üldhariduskoolide 5.?12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi. Oodatud on keskkonnaproblemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, veebilehed ja GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd. Töid võib esitada nii individuaalselt kui kollektiivselt.

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes: 5.?7. klassi, 8.?9. klassi, 10.?12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste tööd. 8.?12. klassi õpilaste konkursitööd peavad põhinema koostaja(te) kogutud materjalil (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmetel (http://globe.fsl.noaa.gov/). 5.?7. klassi õpilaste tööd võivad olla koostatud ka ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal.

Tööde esitamise tähtaeg on 27. Märts zürii valib parimad välja hiljemalt 17. aprilliks. Parimad autorid kutsutakse 5. ja 6. mail Tartu Kivilinna Gümnaasiumis toimuvale õpilaste üleriigilisele keskkonnakonverentsile, mis lõpeb tublimate autasustamisega.

Informatsioon konkursi ning tööde ja teeside vormistamise kohta on alates 20. jaanuarist 2006 kättesaadav GLOBE Eesti koduleheküljel http://www.physic.ut.ee/globe/.

Tegevust alustas Tööturuameti infotelefon 15501

Eile, 16. jaanuaril kell 9.00 alustas tegevust Tööturuameti infotelefon 15501, mis on avatud tööpäeviti 9.00-17.00. Infotelefon on mõeldud töötutele, tööotsijatele ja tööandjatele info saamiseks kõige kohta, mis seostub tööturu ja töötajatega.

Teavet saab selle kohta, millised dokumendid peavad töötul arvelevõtmiseks kaasas olema, mida peab tegema, et taotleda töötuskindlustushüvitist, tööturukoolitust või palgatoetust. Informatsiooni saab kõikide Tööturuameti poolt pakutavate teenuste kohta, samuti välismaal töötamise kohta. Nõu ei anta aga töösuhete osas.

Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson: ?Infotelefon on üks osa tööturuameti teeninduse kliendisõbralikumaks muutmisel. Inimestel peab olema võimalus saada informatsiooni riigi poolt pakutavate tööturuteenuste kohta, seda veel eriti uue tööturuteenuste ja -toetuste seaduse valguses.”

Erko Vanatalu,
tööturuameti
avalike suhete nõunik

Lugupeetud fotohuviline!

Tellisin 2. jaanuaril Photopointist, mis asub Ag- kaubamajas, filmiilmutuse ja fotod. Kui ma neile 10. jaanuaril järele läksin, olid need kadunud. Minu tellimusümbrikus olid aga võõrad fotod. Teenindaja arvas, et ehk pandi minu fotod kogemata kellegi teise fotode juurde. Kui see nii oli, siis palun inimest, kes oma fotodega koos ka võõrad pildid sai, tagastada need Photopointi. Laps oleks väga kurb, kui oma sünnipäevapiltidest ilma jääks.

Murelik klient

blog comments powered by Disqus