Kirjad:

Valitakse Eesti Koolimissi

Kõikidel Eesti üldhariduskoolis 9.-12. klassis õppivates neidudel on

võimalus osaleda esimesel Eesti Koolimissi valimisel ? projektis osalemiseks

pakutakse võimalust korraldada oma koolis missivõistlus ning saata esindaja

suurele lõppvõistlusele kuni 8000-pealise publiku ette.

Koolide eestvõtmisel ja huvil viiakse üldhariduskoolides läbi konkursi

eelvoor, kus kevadeks valitakse kõige atraktiivsem noor neiu. Suurel

lõppvõistlusel 13.05.2006 Saku Suurhallis astuvad üles koolides valituks

osutunud finalistid, kelledest parim pälvib aasta Eesti Koolimissi tiitli.

Võistlejaid hindab rahvusvaheline ?ürii.

Võistluse peakorraldaja Ruth Ojatalu sõnul on Eesti Koolimissi kui

üle-Eestilise konkursi missiooniks pakkuda osalejatele eneseväljenduse

ja -arendamise võimalust iludusvõistlusel osalemise teel, aga samas elavdada

koolielu ning kvaliteetse vaba aja veetmise teel ühendada aktiivseid Eesti

noori. ?Eesti Koolimissi konkurss on noortele ilusatele inimeste väljundiks

nii edukaks tegutsemiseks Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil?.

Kui mõnel koolil tekib osavõtusoov, siis osavõtureeglid ja kontaktid

registreerimiseks leiab veebiaadressilt www.miss.ee

Korraldajatelt saab ka täpsemat teavet, millised koolid Teie maakonnast

on juba andnud osalemiseks nõusoleku.

Ruth Ojatalu
Eesti Koolimiss peakorraldaja


Algab noortele suunatud üle-euroopalise suitsetamisvastase kampaania ?HELP ? Elagem tubakata? teine aasta

Üleeuroopalise kampaania ?HELP ? Elagem tubakata? algatas Euroopa Liidu tervishoiuvolinik Markos Kyprianou 1. märtsil käesoleval aastal. Kampaania on suunatud teismelistele vanuses 15-18 aastat ja noortele täiskasvanutele vanuses 18-30 aastat. HELP kampaania eesmärk on jõuda veel suitsetamist mitte alustanud inimesteni, passiivsete suitsetajateni ja suitsetamisest loobuda soovijateni. Kampaania kestab neli aastat.

2006. aastal osaleb HELP kampaania mitmetel noorteüritustel spordi-, kultuuri- ja teistes valdkondades kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Nendel üritustel on noortel muuhulgas võimalik teha teste, millega saab mõõta CO taset organismis ning mis aitavad noorukitel paremini mõista, milliseid ohte ja tagajärgi põhjustab suitsetamine organismile.

Ka järgmisel aastal edastatakse ajakirjandusele regulaarselt artikleid tubakaga seotud probleemidest.

blog comments powered by Disqus