Kiriku- ja laulupäev Põltsamaal

Nelipüha eelõhtul, 11. juunil tahame EELK Viljandi praostkonna ühise ettevõtmisena tähistada Põltsamaa kirikus piduliku kontserdi ja huvitavate ettekannetega koguduse kauaaegse õpetaja ja kogu Eestimaa kirikuelus väga tuntud inimese Herbert Kuurme 100. sünniaastapäeva ja ühtlasi meeles pidada Kiriku Laulu- ja Palveraamatu 20. juubeliaastat.

Lihtsa ja südamliku hingekarjasena on Herbert Kuurme jätnud väga sügava ja kustumatu jälje Eesti kiriku- ja vaimuellu. EELK Põltsamaa koguduse õpetajana alustas ta 1939. aastal, teenides kogudust üle kuuekümne aasta ning tema tehtud tööd ja jälgi on koguduses tunda ja näha veel praegugi.

Koguduseliikmed mäletavad teda õpetajana, kel oli huvi ja aega iga inimese jaoks, et öelda paar head sõna, tunda huvi käekäigu vastu. Tal oli palju öelda, palju armastuse sõnumit jagada ning see on kandnud ja hoidnud mitmeid põlvkondi koguduseliikmeid. 

Ehitas üles sõjatules hävinud kiriku

Lisaks tunneb terve Eestimaa Herbert Kuurmet kui kirikuõpetajat, kes on sõjajärgsetel aastatel üles ehitanud sõjatules suures osas hävinud Põltsamaa kiriku.

Tänu suure töövõimele ja sügavatele teadmistele tuli tal lisaks kogudusetööle täita Viljandi praostkonna abipraosti ja hiljem veidi aega praosti ülesandeid, Konsistooriumi assessori kohustusi ning olla EELK Usuteaduse Instituudi homileetilis-kateheetilise seminari juhataja.

Kord kalmistul juhtusime meie, kaks õpetaja Kuurme leerilast, omavahel rääkima Herbert Kuurmest ja tema kirikumuusikust abikaasast Astast. Noor inimene mainis, et ta ei saanud algul paljudest asjadest Piiblis aru, kuid Kuurmetega tuttavaks saades ja õpetajaga suheldes ja rääkides oli ühtäkki kõik  selge ja enam polnud midagi arusaamatut.

Selles inimeses kõneles Jumala sõna ja midagi polnud enam vaja lahti seletada, see oli tema olemises ja kõnelemises. Küllap see on kauneim, mida ühe inimese kohta öelda võib.  

Rõõm uuest lauluraamatust

Samal päeval, 11. juunil,  tahame ühtlasi olla ühenduses ja osaduses, tähistamaks Kiriku Laulu- ja Palveraamatu 20. juubeliaastat.

20 aastat tagasi, 1991. aastal võisid kõik nii Kodu- kui Välis-Eesti luterlikud kirikud rõõmustada uue lauluraamatu üle. Pea sada aastat läks aega, kuni jõudsime oma lauluraamatu uuendamisega nii kaugele, et see lõpuks trükivalmina pidulikult kogudustesse jõudis. Põltsamaa koguduses oli see päev 1. advent, oli leeripüha ning leerilapsed kõndisid pidulikus protsessioonis  koguduse tolleaegse õpetaja  Joel Luhametsa järel  kirikusse, uued lauluraamatud käes.

Rõõm oli seda suurem, et  Kiriku Laulu- ja Palveraamatus on mitte ainult laulude sõnad, vaid ka viisid, mis on väga palju aidanud koguduselaulu kirikulistele lähedasemaks ja arusaadavamaks muuta. 

Konverents ja kontsert

Meie pidupäev algab kella 13-15 Põltsamaa lossihoovis konvendisaalis toimuva koosviibimisega. Ettekande peab TÜ loodusgeograafia ja maastikuteaduse õppetooli lektor Alar Läänelaid, kes räägib teemal “Kirikute katusetalastike vanuse määramisest dendrokronoloogilisel meetodil”. Teiseks kuuleme Põltsamaalt pärit TÜ emeriitprofessori Helmut Piirimäe meenutusi Herbert Kuurmest. Ettekannete järel on kõigil kohalolijail võimalus jagada oma mõtteid ja kogemusi.

Kell 16 algab Kiriku- ja laulupäeva konverents-kontsert Põltsamaa kirikus, kus kuuleme kolme ettekannet. Põltsamaa muuseumi juhataja Rutt Tänav räägib Põltsamaast Herbert Kuurme ajal, endine Põltsamaa koguduse õpetaja, praegune Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets kõneleb Herbert Kuurmest vaimulikuna ning lauluraamatust läbi oma kogemuste lauluraamatu komisjoni liikmena; Mustvee koguduse õpetajalt Eenok Haamerilt kuuleme sõnavõttu teemal “Kuidas rääkida?”.

Tähistamaks meie  lauluraamatu juubeliaastat, laulame ettekannete vahele üheskoos Kiriku Laulu- ja Palveraamatust mõned koraalid ning praostkonna kooridelt kõlavad  koraaliseaded.

Lõpetuseks kannavad koorid ja muusikud ette Sirje Kaasiku “Missa brevise”. Missa kõlab keelpillikvarteti ja instrumentaalsolistide saatel nii, nagu see partituuris kirjas. Missa on segakooride poolt väga hästi vastu võetud ja kokkuvõtvalt võib öelda, et meie vaimulik koorimuusika õitseb, sest kaunist vaimulikku heliloomingut tuleb aina juurde. 

Kordustrükk Kuurme raamatust

Lisaks kirikus toimuvale, on Põltsamaa muuseumis avatud Herbert Kuurme teemaline näitus, mille paneb Põltsamaa koguduse arhiivimaterjalidest  kokku Konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts. Kohaliku ajalehe Vali Uudised peatoimetaja Merike Kask on toimetamas Herbert Kuurme mälestusteraamatut “Pildikesi Põltsamaa ajaloost”  ning samaks päevaks tuleb välja raamatu kordustrükk veidi lühendatud kujul.  

Selle kauni päeva lõpetuseks tahame üheskoos Põltsamaa surnuaiale Herbert ja Asta Kuurme hauale oma lilled ja ilusad mõtted jätta.

Ootame osa võtma kõiki huvilisi kaugemalt ja lähemalt ning soovime, et see päev jääks ühe kauni mälestusena osadusest ja koosolemise rõõmust meie igapäevaelu saatma.

i

ÜLLE NOORMÄGI

blog comments powered by Disqus