KIRI:Algas eluloovõistlus “Sõja mõjud minu ja meie pere elus?

Ühendus Eesti Elulood ja Eesti Kirjandusmuuseum kuulutavad välja  eluloovõistluse “Sõja mõjud minu ja meie pere  elus”. 2005. aastal möödub 60 aastat Teise maailmasõja lõpust.  Sugupõlv, kelle noorus langes suure sõja aastatesse, on auväärses eas.  Sõda ei puudutanud ainult Teise maailmasõja ajal elanud inimesi. Sõja mõjud määrasid mitme põlvkonna elusid.
Ootame elulugusid, milles on põhjalikumalt keskendatud  sõja-aastatele ja Teise maailmasõja järelmõjudele  Teie ja Teie pere elus. Kirjeldage enda ja oma lähedaste elu ja selle muutumist ajas. Kirjutage oma elust esimestest mälestustest alates, kuid võib kirjutada ka ainult sõja-aastatest ja sõja mõjudest elule. 
Eluloo kirjutamine eeldab, et jutustatakse oma tõelisi mälestusi, räägitakse sellest, mis on kogetud ja läbi elatud. Kirjutada  võiksid ka inimesed, kelle elu on mõjunud teised sõjad  või sõjasündmused (n Afganistani sõda, Tsehhi sündmused 1968 jm).
Tööde pikkus ei ole piiratud. Ehedamate elulugudele autoreid ootavad auhinnad. Parematest töödest ilmub osa raamatus “Eesti rahva elulood. Eesti rahvas sõjas”
Võistlustöid oodatakse 15. märtsiks 2005  aadressil
Tartu 51003, Vanemuise 42, Eesti Kirjandusmuuseum, Eluloovõistlus.

Rutt Hinrikus,
ühendus Eesti Elulood

blog comments powered by Disqus